Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Tin tức


Quang cảnh hội nghị

UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức ký kết Quy chế phối hợp với UBKT Huyện ủy Nậm Nhùn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng (03/03/2021 1:51:02 CH)

UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp với UBKT Huyện ủy Nậm Nhùn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.