Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Tin tức


Quang cảnh buổi giám sát

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy quyết định giám sát Chi bộ Kinh tế và Hạ tầng (29/01/2021 11:21:05 SA)

Căn cứ Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của UBKT Huyện ủy; thực hiện Quyết định số 05-QĐ/UBKTHU, ngày 11/01/2021 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy về việc giám sát đối với Chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ Kinh tế và Hạ tầng. Sáng, ngày 26/01/2021, Tổ giám sát của UBKT Huyện ủy đã tiến hành thông qua quyết định giám sát đối với Chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ Kinh tế và Hạ tầng trong việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc; tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và lãnh đạo việc kê khai tài sản thu nhập cá nhân hàng năm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.