Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, chương trình hành động, kết luận, quy định, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy

Ngày 01/8/2023, Huyện ủy Nậm Nhùn tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, chương trình hành động, kết luận, quy định, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy theo hình thức trực tiếp và trực tuyến từ huyện đến cơ sở. Toàn huyện mở 12 điểm cầu với 370 đại biểu tham gia học tập. Đồng chí Trần Quốc Khanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy dự và chủ trì Hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; trưởng, phó các ban HĐND huyện; đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện; các đồng chí báo cáo viên cấp huyện; bí thư các chi bộ cơ sở; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy; lãnh đạo Trung tâm Chính trị huyện; cán bộ, công chức các xã, thị trấn và toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức Trung tâm y tế huyện.

anh tin bai

(Đồng chí Hà Văn Sơn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, quán triệt văn bản tại hội nghị.)

Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công 10 đồng chí báo cáo viên, là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và trưởng, phó các cơ quan chuyên môn trực tiếp triển khai quán triệt 18 văn của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy. Các văn bản được triển khai có nhiều nội dung mới, rất quan trọng, là những vấn đề liên quan trực tiếp đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn huyện, một số văn bản thực hiện lâu dài như: Thông tin vụ việc phức tạp xảy ra tại Đắk Lắk và vụ việc tàu Hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển, đảo Việt Nam; một số kết quả cấp Căn cước công dân và cài đặt ứng dụng định danh điện tử trên địa bàn huyện Nậm Nhùn. Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng;  thông tin về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Tác phẩm phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; một số kế hoạch của Huyện ủy thực hiện các nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023...

anh tin bai

(Đồng chí Khoàng Văn Thương, Ủy viên BTV, Trưởng Công an huyện, quán triệt tại hội nghị.)

anh tin bai

(Đồng chí Phan Văn Cốc, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, quán triệt, triển khai văn bản tại hội nghị  

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra. Kết thúc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Khanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới: Một là, nghiêm túc tổ chức quán triệt, học tập các văn bản của Đảng theo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy bảo đảm kịp thời, hiệu quả; rà soát toàn bộ những người chưa được tham gia học tập tại Hội nghị trực tuyến ngày hôm nay, để tổ chức quán triệt, học tập. Tổ chức nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương, các chuyên đề quý học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả đã đạt được sau 2,5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Hai là, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan tuyên truyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nội dung các văn bản bằng các hình thức phù hợp. Chú trọng hình thức tuyên truyền miệng, tuyên truyền bằng tiếng dân tộc (thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, họp bản...), tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử huyện, phát huy lợi thế của Internet, mạng xã hội và hệ thống loa truyền thanh không dây. Ba là, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện phụ trách các chi bộ, đảng bộ cơ sở chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát các chi bộ, đảng bộ cơ sở triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy. Bốn là, các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Bài và ảnh: Thanh Tuyền
image advertisement
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.

Designed by VNPT