Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Thống kê truy cập

  • 99219
  • 70Người đang Online
Quảng cáo trang chủ Quảng cáo trang chủ Quảng cáo trang chủ Quảng cáo trang chủ
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 47/GM-UBND Dự Tọa đàm trực tuyến phân tích, đánh giá các chỉ số: PAR INDEX, PCI cấp tỉnh năm 2019 và hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công; Công bố chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố năm 2019 2 26/05/2020
2 1055/TB-UBND Thông báo lịch công tác tuần 22 của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện 4 25/05/2020
3 BÁO CÁO Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2021 -2025 16 21/05/2020
4 992/TB-UBND Lịch công tác tuần 21 của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện 3 18/05/2020
5 935/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện (phụ trách) tại cuộc họp lãnh đạo UBND huyện ngày 04/5/2020 11/05/2020
6 833/TB-UBND Lịch công tác tuần 18 của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện 14 27/04/2020
7 03/TB-BTCD V/v phân công nhiệm vụ đối với công chức Ban tiếp công dân huyện 1 22/04/2020
8 Tài liệu Hội nghị tổng kết PCTT năm 2019 22 21/04/2020
9 01/TB-MC Thời gian làm việc, thời gian tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính; phân công nhiệm vụ, lịch trực đối với công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện 3 15/04/2020
10 11/TB-PNN&PTNT Tuyển chọn tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 7 13/04/2020
11 36/GM-UBND Dự phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 4 năm 2020 4 13/04/2020
12 697/UBND-TH V/v xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch covid-19 2 09/04/2020
13 657/UBND-KSTT V/v hoạt động giải quyết TTHC đáp ứng công tác phòng, chống dịch COVID-19 03/04/2020
14 647/TB-UBND Thông báo về việc tạm dừng tiếp công dân 3 01/04/2020
15 01/TB-BTCD Thông báo về việc tạm dừng tiếp công dân trực tiếp tại ban tiếp công dân huyện 1 01/04/2020
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.