Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Thống kê truy cập

  • 91909
  • 85Người đang Online
Quảng cáo trang chủ Quảng cáo trang chủ Quảng cáo trang chủ Quảng cáo trang chủ
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 01/TB-HĐXT Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển công chức cấp xã năm 2019 7 14/02/2020
2 270-TB/VPTU Lịch tiếp dân, đối thoại với công dân của đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh tháng 01/2020 7 10/01/2020
3 266-TB/VPTU Thông báo Lịch tiếp công dân của Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh 2 20/12/2019
4 187-KH/TU Kế hoạch của ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện kết luận số 38-KL/TW 117 26/02/2019
5 11-QĐi/TW Quy định về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân 21 18/02/2019
6 5908-CV/BTGTW Công văn của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức tự xưng "Ban liên lạc người có công với cách mạng Việt Nam" 69 14/02/2019
7 571-CV/HU Công văn về việc quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy 36 14/02/2019
8 45-KL/TW Kết luận của Ban Bí thư trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, khắc phục ùn tắc giao thông 71 01/02/2019
9 30-CTr/TU Chương trình hình động thực hiện nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội 20 28/01/2019
10 44-KL/TW Kết luận của Ban Bí thư trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 09-NQ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới 166 22/01/2019
11 28-CT/TW Chỉ thị của ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng 14 21/01/2019
12 39-NQ-TW Nghị quyết của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế 50 15/01/2019
13 27-CT/TW Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 143 10/01/2019
14 43-KL/TW Kết luận của Ban Bí thư trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới 1029 07/01/2019
15 37-NQ/TW Nghị quyết của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã 20 24/12/2018
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện Nậm Nhùn.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.