• Lãnh đạo HĐND huyện
 • Văn phòng Huyện ủy
 • Huyện ủy
 • UBND huyện
  • Lãnh Đạo UBND Huyện Nậm Nhùn
  • Phòng Dân tộc
  • Thanh tra huyện
  • Phòng Tư pháp
  • Phòng Tài nguyên - Môi trường
  • Phòng Văn hóa - Thông tin
  • Phòng LĐ&TBXH
  • Phòng Nông nghiệp&PTNT
  • Phòng Kinh tế - Hạ tầng
  • Phòng Tài chính - Kế hoạch
  • Phòng Giáo dục&Đào tạo
  • Ban Quản lý dự án
  • Ban Quản lý rừng phòng hộ
  • Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp
  • Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông
  • Trung tâm PT quỹ đất
  • Trung tâm GDNN - GDTX
  • Hội chữ thập đỏ
  • Phòng nội vụ
  • Văn phòng HĐND-UBND huyện
  • Trung tâm Y tế huyện
 • Tổ chức chính trị - xã hội
  • Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện
  • Hội Nông dân huyện
  • Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện
  • Ban Tuyên giáo Huyện ủy
  • Ban Tổ chức huyện ủy
  • Liên Đoàn lao động huyện
  • Ban Dân vận Huyện ủy
  • Hội Chiến binh huyện
 • UBND các xã, thị trấn
  • Thị trấn Nậm Nhùn
  • Xã Nậm Hàng
  • Xã Nậm Manh
  • Xã Nậm Chà
  • Xã Nậm Pì
  • Xã Hua Bum
  • Xã Nậm Ban
  • Xã Trung Chải
  • Xã Phú Đao
  • Xã Lê Lợi
  • Xã Mường Mô
Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện
STTHọ Và TênThông tin
1anh dai dien
Lò Thị Doanh
Chức danh:Phó Chủ tịch
Điện thoại:0919938837
Email:lophuongdoanh@gmail.com
2anh dai dien
Tạ Thị Nga
Chức danh:Kế toán
Điện thoại:0978517948
Email:tathinga2708@gmail.com
3anh dai dien
Tòng Văn Vơi
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:tongvoi2011@gmail.com
Email:0966672099
4anh dai dien
Vàng A Dông
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:0848601991
Email:vangadong1234567@gmail.com
5anh dai dien
Sìn Văn Toán
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:0942952535
Email:sinhotoan86@gmail.com
Hội Nông dân huyện
STTHọ Và TênThông tin
1anh dai dien
Phạm Anh Tuấn
Chức danh:Chủ tịch HND
Điện thoại:0967125819
Email:tuanmai19711978@gmail.com
2anh dai dien
Lê Doãn Trung
Chức danh:Phó Chủ tịch HND
Điện thoại:trungdoanhvu86@gmail.com
Email:0972150085
3anh dai dien
Bế Văn Tưởng
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:0364921688
Email:betuong1977@gmail.com
4anh dai dien
Dương Thị Bách
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:0989131172
Email:back3lc@gmail.com
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện
STTHọ Và TênThông tin
1anh dai dien
Nghiêm Thị Tú Anh
Chức danh:Chủ tịch
Điện thoại:
Email:diepananhquoc@gmail.com
2anh dai dien
Trần Thị Thu Hương
Chức danh:Phó Chủ tịch
Điện thoại:
Email:thuhuong14051981@gmail.com
3anh dai dien
Lù Thị Hoa
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:luhoathcstt@gmai.com
Ban Tuyên giáo Huyện ủy
STTHọ Và TênThông tin
1anh dai dien
Phan Văn Cốc
Chức danh:Trưởng Ban Tuyên giáo
Điện thoại:
Email:phancoc79@gmail.com
2anh dai dien
Nguyễn Viết Cường
Chức danh:Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Điện thoại:
Email:anthangbiengiang@gmail.com
3anh dai dien
Hoàng Văn Doanh
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:chandoanh@gmail.com
4anh dai dien
Trần Thị Tuyền
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:trantuyenbtg@gmail.com
Ban Tổ chức huyện ủy
STTHọ Và TênThông tin
1anh dai dien
Phạm Thanh Quang
Chức danh:UV BTV - Trưởng Ban
Điện thoại:
Email:btchunamnhun@gmail.com
2anh dai dien
Hà Thị Thanh Mai
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:thanhmaik34avan@gmail.com
3anh dai dien
Lèo Văn Khánh
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:btchunamnhun@gmail.com
4anh dai dien
Lò Văn Hưng
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:lovanhunglaichau@gmail.com
5anh dai dien
Nguyễn Tiến Mạnh
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:nguyentienmanh28@gmail.com
Liên Đoàn lao động huyện
STTHọ Và TênThông tin
1anh dai dien
Đặng Văn Phú
Chức danh:Chủ tịch
Điện thoại:
Email:dangphuldld@gmail.com
2anh dai dien
Nguyễn Thị Nga
Chức danh:Công chức
Điện thoại:
Email:nganamnhun@gmail.com
Ban Dân vận Huyện ủy
STTHọ Và TênThông tin
1anh dai dien
Lù Văn Quy
Chức danh:Trưởng Ban
Điện thoại:
Email:luvanquybdv@gmail.com
2anh dai dien
Phan Văn Thóc
Chức danh:Phó Trưởng Ban
Điện thoại:
Email:
3anh dai dien
Ninh Thị Thanh
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:ninhthanh.kn52@gmail.com
4anh dai dien
Lường Thị Tuyết
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:luongtuyetbdv@gmail.com
5anh dai dien
Nông Thị Đường
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:nongduong198@gmail.com
Hội Chiến binh huyện
STTHọ Và TênThông tin
1
Ngô Chí Danh
Chức danh:Chủ tịch
Điện thoại:
Email:
2anh dai dien
Sìn Văn Toán
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:sinhotoan86@gmail.com
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.

Designed by VNPT