• Huyện ủy
  • Thường trực Huyện ủy
  • Ban Tổ chức Huyện ủy
  • Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy
  • Ban Dân vận Huyện ủy
  • Ban Tuyên giáo Huyện ủy
  • Văn phòng Huyện ủy
  • Trung tâm Chính trị huyện
 • Lãnh đạo HĐND huyện
 • HĐND huyện
  • Thường trực HĐND huyện
  • Ban Kinh tế - Xã hội
  • Ban Pháp chế
  • Ban Dân tộc
 • Tổ chức chính trị - xã hội
  • Ban Tuyên giáo Huyện ủy
  • Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện
  • Liên Đoàn lao động huyện
  • Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện
  • Đoàn Thanh niên CSHCM
  • Hội Nông dân huyện
  • Hội Chiến binh huyện
  • Hội Người cao tuổi
 • UBND huyện
  • Lãnh Đạo UBND Huyện Nậm Nhùn
  • Phòng Dân tộc
  • Thanh tra huyện
  • Phòng Tư pháp
  • Phòng Tài nguyên - Môi trường
  • Phòng LĐ&TBXH
  • Phòng Nông nghiệp&PTNT
  • Phòng Kinh tế - Hạ tầng
  • Phòng Tài chính - Kế hoạch
  • Phòng Giáo dục&Đào tạo
  • Ban Quản lý dự án
  • Ban Quản lý rừng phòng hộ
  • Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp
  • Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông
  • Trung tâm PT quỹ đất
  • Trung tâm GDNN - GDTX
  • Hội chữ thập đỏ
  • Văn phòng HĐND-UBND huyện
  • Trung tâm Y tế huyện
  • Phòng Văn hóa và Thông tin
  • Phòng nội vụ
 • UBND các xã, thị trấn
  • Thị trấn Nậm Nhùn
  • Xã Nậm Hàng
  • Xã Nậm Manh
  • Xã Nậm Chà
  • Xã Nậm Pì
  • Xã Hua Bum
  • Xã Nậm Ban
  • Xã Trung Chải
  • Xã Phú Đao
  • Xã Lê Lợi
  • Xã Mường Mô
 • Trung tâm Chính trị huyện
Lãnh Đạo UBND Huyện Nậm Nhùn
STTHọ Và TênThông tin
1anh dai dien
Hà Văn Sơn
Chức danh:Chủ tịch UBND huyện Lãnh đạo và điều hành chung công việc của UBND huyện
Điện thoại:
Email:sonhv.namnhun@laichau.gov.vn
2anh dai dien
Vũ Tiến Hóa
Chức danh:Phó Chủ tịch UBND huyện; phụ trách khối Văn hóa - xã Hội.
Điện thoại:
Email:hoavt.namnhun@laichau.gov.vn
3anh dai dien
Nguyễn Thành Đồng
Chức danh:Phó Chủ tịch UBND huyện; phụ trách lĩnh vực kinh tế - nông nghiệp.
Điện thoại:
Email:dongnt.vpub@laichau.gov.vn
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.

Designed by VNPT