• Huyện ủy
  • Thường trực Huyện ủy
  • Ban Tổ chức Huyện ủy
  • Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy
  • Ban Dân vận Huyện ủy
  • Ban Tuyên giáo Huyện ủy
  • Văn phòng Huyện ủy
  • Trung tâm Chính trị huyện
 • Lãnh đạo HĐND huyện
 • HĐND huyện
  • Thường trực HĐND huyện
  • Ban Kinh tế - Xã hội
  • Ban Pháp chế
  • Ban Dân tộc
 • Tổ chức chính trị - xã hội
  • Ban Tuyên giáo Huyện ủy
  • Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện
  • Liên Đoàn lao động huyện
  • Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện
  • Đoàn Thanh niên CSHCM
  • Hội Nông dân huyện
  • Hội Chiến binh huyện
  • Hội Người cao tuổi
 • UBND huyện
  • Lãnh Đạo UBND Huyện Nậm Nhùn
  • Phòng Dân tộc
  • Thanh tra huyện
  • Phòng Tư pháp
  • Phòng Tài nguyên - Môi trường
  • Phòng LĐ&TBXH
  • Phòng Nông nghiệp&PTNT
  • Phòng Kinh tế - Hạ tầng
  • Phòng Tài chính - Kế hoạch
  • Phòng Giáo dục&Đào tạo
  • Ban Quản lý dự án
  • Ban Quản lý rừng phòng hộ
  • Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp
  • Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông
  • Trung tâm PT quỹ đất
  • Trung tâm GDNN - GDTX
  • Hội chữ thập đỏ
  • Văn phòng HĐND-UBND huyện
  • Trung tâm Y tế huyện
  • Phòng Văn hóa và Thông tin
  • Phòng nội vụ
 • UBND các xã, thị trấn
  • Thị trấn Nậm Nhùn
  • Xã Nậm Hàng
  • Xã Nậm Manh
  • Xã Nậm Chà
  • Xã Nậm Pì
  • Xã Hua Bum
  • Xã Nậm Ban
  • Xã Trung Chải
  • Xã Phú Đao
  • Xã Lê Lợi
  • Xã Mường Mô
 • Trung tâm Chính trị huyện
Thường trực Huyện ủy
STTHọ Và TênThông tin
1anh dai dien
Mùa A Trừ
Chức danh:Bí thư Huyện ủy
Điện thoại:
Email:
2
Lù Văn Quân
Chức danh:Phó Bí thư TT Huyện ủy
Điện thoại:
Email:
3anh dai dien
Hà Văn Sơn
Chức danh:Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại:
Email:sonhv.namnhun@laichau.gov.vn
Ban Tổ chức Huyện ủy
STTHọ Và TênThông tin
1anh dai dien
Phạm Thanh Quang
Chức danh:UV BTV - Trưởng Ban
Điện thoại:
Email:btchunamnhun@gmail.com
2
Cà Thị Oanh
Chức danh:Phó Trưởng ban
Điện thoại:
Email:
3anh dai dien
Nguyễn Tiến Mạnh
Chức danh:Phó Trưởng ban
Điện thoại:
Email:nguyentienmanh28@gmail.com
4anh dai dien
Phạm Thị Phương Loan
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:
5anh dai dien
Lò Văn Hưng
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:lovanhunglaichau@gmail.com
Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy
STTHọ Và TênThông tin
Ban Dân vận Huyện ủy
STTHọ Và TênThông tin
1anh dai dien
Lù Văn Quy
Chức danh:Trưởng Ban
Điện thoại:
Email:luvanquybdv@gmail.com
2anh dai dien
Phan Văn Thóc
Chức danh:Phó Trưởng Ban
Điện thoại:
Email:
3anh dai dien
Lường Thị Tuyết
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:luongtuyetbdv@gmail.com
4anh dai dien
Ninh Thị Thanh
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:ninhthanh.kn52@gmail.com
Ban Tuyên giáo Huyện ủy
STTHọ Và TênThông tin
1
Phan Văn Cốc
Chức danh:Trưởng Ban Tuyên giáo
Điện thoại:
Email:phancoc79@gmail.com
2anh dai dien
Phạm Khắc Đạm
Chức danh:Phó trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy
Điện thoại:
Email:
3
Hoàng Văn Doanh
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:chandoanh@gmail.com
4
Trần Thị Tuyền
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:trantuyenbtg@gmail.com
Văn phòng Huyện ủy
STTHọ Và TênThông tin
1
Nguyễn Ngọc Kiệm
Chức danh:Chánh Văn phòng
Điện thoại:
Email:
2
Lò Thị Kiều Vĩnh
Chức danh:Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại:
Email:kieuvinh.laichau@gmail.com
3anh dai dien
Lèo Văn Khánh
Chức danh:Phó chánh Văn phòng
Điện thoại:
Email:btchunamnhun@gmail.com
4
Đỗ Thị Hồng
Chức danh:Kế toán
Điện thoại:
Email:dothihongnd90@gmail.com
5
Phàng A Chu
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:chupa.namnhun
6
Trần Văn Tuyến
Chức danh:Cơ yếu - CNTT
Điện thoại:
Email:tuyen.tran216@gmail.com
Trung tâm Chính trị huyện
STTHọ Và TênThông tin
1anh dai dien
Lê Kim Chung
Chức danh:Phó Giám đốc
Điện thoại:
Email:echung0112@gmail.com
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.

Designed by VNPT