Nậm Nhùn khởi sắc từ kinh tế tập thể
Chú trọng hỗ trợ, đồng hành để thu hút phát triển HTX hoạt động trong lĩnh vực nông lâm, thủy sản huyện Nậm Nhùn từng bước khai thác được tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Nậm Nhùn là huyện vùng cao biên giới, cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm, thủy sản. Đây là lợi thế để huyện phát triển lĩnh vực kinh tế tập thể, HTX.

Theo đó, huyện tích cực tuyên truyền, triển khai lồng ghép các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, tỉnh và huyện. Có thể kể đến Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới: Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh về chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh về chính sách phát triển rừng bền vững; các nghị quyết và quyết định của UBND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ sản xuất, trong đó có đối tượng HTX.. Ngoài ra, huyện cụ thể hóa, ban hành các chính sách hỗ trợ xây dựng, phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa; hướng dẫn làm hồ sơ, đôn đốc hoàn thiện phương án sản xuất kinh doanh liên quan đến việc hỗ trợ nhà xưởng, máy móc đối với các chủ thể là HTX đã có sản phẩm OCOP trên địa bàn. Hỗ trợ xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và chính sách tín dụng, vốn vay đối với HTX.

Tính đến nay, toàn huyện có 25 HTX đang hoạt động, trong đó 3 HTX thành lập mới năm 2023; tổng vốn điều lệ đăng ký kinh doanh 60 tỷ đồng; số lượng 429 thành viên; số lượng lao động của HTX tham gia sản xuất kinh doanh thường xuyên 108 người. 23 HTX hoạt động lĩnh vực nông - lâm nghiệp, thủy sản, dịch vụ nông nghiệp; 1 HTX hoạt động lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; 1 HTX thương mại, xây dựng. Doanh thu bình quân hằng năm ước đạt 566 triệu đồng/HTX, lợi nhuận bình quân 111,2 triệu đồng/HTX.

anh tin bai

Mô hình nuôi cá lồng tại xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn.

Nổi bật có thể kể đến: HTX Thanh niên Trường Thịnh Nậm Nhùn có sản phẩm OCOP 3 sao là cà gai leo, trà cà gai leo; HTX Long Vũ, Đằng Giang, Hùng Hà chuyên phát triển nuôi thủy sản; HTX Nông nghiệp, Xây dựng và Thương mại Nậm Nhùn có sản phẩm OCOP mật ong nơi thượng nguồn sông Đà. Ông Đỗ Tiến Vượng - Giám đốc HTX Nông nghiệp, Xây dựng và Thương mại Nậm Nhùn chia sẻ: Thành lập cách đây 3 năm, HTX luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của UBND, các cơ quan chuyên môn từ tỉnh đến huyện, trong đó có định hướng phát triển sản phẩm OCOP. Thường xuyên tổ chức gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt khó khăn, vướng mắc nhằm kịp thời tháo gỡ. Đến nay, HTX phát triển ổn định, tiên phong xây dựng sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện..

Thông qua các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, sự nỗ lực của các HTX đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Với những kết quả đạt được, năm 2024, huyện Nậm Nhùn đề ra mục tiêu: Phấn đấu thành lập mới 2 HTX trở lên, nâng tổng số HTX của huyện lên 27; doanh thu bình quân đạt 950 triệu đồng/HTX; thu nhập bình quân của người lao động trong HTX 50 triệu đồng/người. Hoàn thành 2 mô hình liên kết phát triển và nâng cao chất lượng chuỗi giá trị sản phẩm mật ong, cá. Tập trung nguồn lực, cũng có các HTX trung bình và yếu kém, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến, phấn đầu đến cuối năm có trên 50% HTX hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định có hiệu quả, giảm tỷ lệ HTX yếu kém. Tuy nhiên, hiện nay quy mô sản xuất của các HTX nhỏ, một số HTX chưa mạnh dạn đầu tư nguồn vốn lớn để mở rộng phát triển sản xuất. Do đó, đòi hỏi các cấp, ngành của huyện Nậm Nhùn tiếp tục có giải pháp trọng tâm, đột phá.

Ông Nguyễn Thành Đồng - Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Trong thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về KTTT sâu, rộng đến nhân dân. Coi phát triển KTTT là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài để tập trung nguồn lực triển khai thực hiện; tăng cường triển khai Luật HTX và hỗ trợ HTX tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển rừng bền vững. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho Ban Giảm đốc HTX; hỗ trợ xúc tiến thương mại, maketing, mở rộng thị trường cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực, tiềm năng, OCOP.

Bài, ảnh: Quang Thụy
image advertisement
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.

Designed by VNPT