Thống nhất chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2024
Lượt xem: 99

Chiều ngày 15/11/2023, UBKT Huyện ủy chủ trì Hội nghị thống nhất tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh tra của Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể huyện và Thanh tra huyện năm 2024. 

Thực hiện Quy định số 04-QĐ/HU, ngày 28/8/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thống nhất việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh tra. Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể huyện đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng.

Để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2024 trên địa bàn huyện và nhằm thống nhất, nâng cao hiệu quả chương trình công tác tránh sự trồng chéo về nội dung, đối tượng, thời gian, thời điểm kiểm tra, giám sát, thanh tra của Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể huyện và Thanh tra huyện; UBKT Huyện ủy đã chủ trì tham mưu tổ chức hội nghị để thảo luận, thống nhất chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2024 nhằm đạt được kết quả cao.

Qua thảo luận, đại diện lãnh đạo các cơ quan đã thống nhất cao chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2024, từ đó xây dựng chương trình công tác cho cơ quan, đơn vị mình sát với điều kiện thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. 

Nội dung chủ yếu tập trung việc chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng; việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc quản lý, giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quản lý tài chính, ngân sách; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, chính sách xã hội, công tác cán bộ.

 

Tin: Bạch Thành
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 120
  • Trong tuần: 12 057
  • Trong tháng: 47 166
  • Tất cả: 5627661
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.

Designed by VNPT