Huyện Nậm Nhùn – “Quả ngọt” sau một năm nỗ lực
Năm 2023 khép lại với nhiều khó khăn, biến động đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế-xã hội của huyện Nậm Nhùn. Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cùng sự đoàn kết thống nhất, nỗ lực khắc phục khó khăn của mỗi người dân, kinh tế-xã hội huyện nhà trong năm qua đã có những khởi sắc đáng tự hào. Mời quý cùng phóng viên điểm lại một số thành tựu nổi bật trong năm qua.

Năm 2023, với sự nỗ lực quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, đặc biệt là sự đổi mới, quyết liệt trong lãnh đạo của Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng, chính quyền cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, Thu nhập bình quân đầu người 35 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch; Thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn trên 36,1 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; Tổng sản lượng lương thực có hạt trên 13.396 tấn, vượt kế hoạch 216 tấn; duy trì 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trồng mới 593,43 ha rừng, đạt 98,09% kế hoạch (kế hoạch 605ha); tỷ lệ che phủ rừng 57,1%; tốc độ tăng đàn gia súc đạt 4,2%, đạt 100% kế hoạch; 100% số bản có đường xe máy, ô tô đi lại thuận lợi, trong đó tỷ lệ đường ô tô đến bản được cứng hóa là 78,26%, đạt 100% kế hoạch; Duy trì và giữ vững phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học, phổ cập giáo dục THCS và công tác xóa mù chữ tại 11 xã, thị trấn. Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia các cấp học đạt 61,29%, vượt 5,49% kế hoạch; 50% dân số được quản lý bằng hồ sơ sức khỏe điện tử; mức giảm tỷ suất sinh đạt 2%o; tỷ lệ trẻ e dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vacxin đạt 68,9%; tỷ lệ trẻ < 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng/tuổi đạt 18,38%, tỷ lệ trẻ < 5 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao/tuổi 24,2%; Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo giảm 7,2%, vượt kế hoạch 2,48%; đào tạo nghề cho 1.113 lao động, vượt 513 lao động; giải quyết việc làm cho khoảng 647 lao động, vượt 97 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo 55%; Có 85,38% số hộ gia đình, 86,96% số bản, 96,97% cơ quan, đơn vị trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa, đạt và vượt kế hoạch đề ra; 100% dân số đô thị được sử dụng nước sạch; 98% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 95,5% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý;

anh tin bai

Lĩnh vực nông nghiệp, giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp được nâng lên. Tổng diện tích gieo trồng năm 2023 là 3.522,80 ha, đạt 100,51 % so với kế hoạch, bằng 101,80 % so với cùng kỳ năm trước, , sản lượng đạt trên 13.396,43 tấn, đạt 101,64 % so với kế hoạch, bằng 102,57% so với cùng kỳ năm trước; lương thực có hạt bình quân đầu người đạt 466,14 kg/người, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện 03 mô hình khuyến nông về trồng trọt, chăn nuôi: 01 mô hình trồng Cà gai leo, 01 mô hình nuôi ong lấy mật, 01 mô hình trồng Quế. Đến nay, toàn huyện có 477,97ha cây ăn quả các loại. Quy mô đàn gia súc, gia cầm tiếp tục tăng đến nay đã có 30.047 con gia súc, đạt 100,04 % kế hoạch, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng đàn gia cầm 189.000 con, đạt 100% kế hoạch. Trên địa bàn huyện có 70,32 ha diện tích nuôi trồng thủy sản; Tổng số lồng cá trên vùng lòng hồ thủy điện Lai Châu là 495 lồng, Sản lượng nuôi và đánh bắt các loại thuỷ sản ước trên 518 tấn, giá trị ước đạt 26 tỷ đồng. Tổng diện tích rừng hiện có trong toàn huyện là 81.433,3 ha, độ che phủ rừng ước đạt 57,1%, đạt 100% so với kế hoạch, tăng 1,24% so với cùng kỳ năm trước.

anh tin bai

Hoạt động sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được phát triển, giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện năm 2023 ước đạt 3.499,46 tỷ đồng, ước đạt 73,40% kế hoạch giao. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2023 ước đạt 155,60 tỷ đồng, ước đạt 100% kế hoạch. Năm 2023, tổng lượt khách du lịch đến địa bàn là 14.123 lượt người, đạt 178.77% kế hoạch giao. Trong đó khách quốc tế 20 lượt người; khách trong nước 14.103 lượt người, tăng 185,57% so với cùng kỳ năm trước.

Lĩnh vực giáo dục - đào tạo tiếp tục phát triển. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn đảm bảo. Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được duy trì đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia được duy trì, toàn huyện có 19 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 61,29%.

Phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục phát triển rộng khắp, cho mọi đối tượng, các loại hình tập luyện thể dục thể thao được thành lập dưới nhiều hình thức, các môn thể thao được duy trì thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Lĩnh vực thông tin truyền thông tiếp tục được thực hiện tốt, phản ánh, tuyên truyền kịp thời, chính xác các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các vấn đề thời sự… Công tác cải cách hành chính được các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, các nhiệm vụ cải cách hành chính cơ bản đã được triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực theo kế hoạch đề ra. Việc tham mưu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được các đơn vị chủ động thực hiện, đúng trình tự, thủ tục Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật….

anh tin bai

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, năm 2024, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Nậm Nhùn tiếp tục tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết dân tộc tập trung thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu như: Thu nhập bình quân đầu người 37 triệu đồng; Thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn trên 38,6 tỷ đồng; Tổng sản lượng lương thực có hạt trên 13.704 tấn; duy trì 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trồng mới trên 328 ha rừng, tỷ lệ che phủ rừng 58%; tốc độ tăng đàn gia súc đạt 4,2%; 100% số bản có đường xe máy, ô tô đi lại thuận lợi, trong đó tỷ lệ đường ô tô đến bản được cứng hóa là 85,5%; Duy trì và giữ vững phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học, phổ cập giáo dục THCS và xóa mù chữ tại 11 xã, thị trấn. Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia các cấp học đạt 76,67%; Phấn đấu 60% dân số được quản lý bằng hồ sơ sức khỏe điện tử; tỷ lệ trẻ < 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng/tuổi 18%, tỷ lệ trẻ < 5 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao/tuổi 23,3%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98%; Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 4,77%; đào tạo nghề cho 600 lao động nông thôn; giải quyết việc làm cho khoảng 610 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo 56,5%; 94,2% số tổ dân phố, thôn bản có nhà văn hóa; 84,09% số hộ gia đình, 86,96% số bản, 97,53% cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa; 92% đồng bào dân tộc thiểu số được xem truyền hình và nghe đài phát thanh; 94,5% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 63,6% số xã, thị trấn được thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; 95,7% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Nậm Nhùn sẽ tiếp tục triển khai một số giải pháp sau: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng sức, đồng lòng tham gia thực hiện thắng lợi, các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Nhất là trong việc tham gia triển khai, thực hiện các dự án trong các chương trình MTQG. Huy động sức mạnh của hệ thống chính trị để phát huy sức mạnh tập thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Phân công công việc rõ ràng gắn với trách nhiệm của tập thể, của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của cán bộ công chức, viên chức nhằm phát huy năng lực cá nhân và phát huy sức mạnh tập thể trong việc thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời giám sát chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ nhằm tránh sai phạm, tiêu cực,... Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, làm tốt công tác dân vận chính quyền để mọi cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân nhận thức đúng về mục tiêu, nhiệm vụ và tầm quan trọng của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật; công khai và thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm toán. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là việc thực hiện các quy định, quy trình tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành thực thi công vụ. Quản lý tốt dự toán thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh điện tử hóa trong quản lý thuế, hiện đại hóa trong quản lý thu ở các khâu như đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, quản lý thuế điện tử. Thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện khởi công mới các công trình đầu tư công và giải ngân nguồn vốn ngay từ những tháng đầu năm. Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Quốc gia. Đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, đẩy mạnh tuyên truyền Luật an toàn giao thông. Phát huy vai trò trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc quản lý, khai thác khoáng sản trái phép. Tập trung giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để kéo dài gây bức xúc, khiếu kiện đông người. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên các lĩnh vực, đồng thời xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

anh tin bai

Có thể nói, với những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng- an ninh trong năm qua và những giải pháp cụ thể trong năm tới sẽ tiếp tục là động lực để huyện Nậm Nhùn quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2024. Chặng đường phía trước tuy vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, song với ý chí và quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nậm Nhùn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trong năm mới./.

Bài, ảnh: Quang Thụy
image advertisement
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.

Designed by VNPT