Nậm Nhùn nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết

Xác định năm 2024 là năm tập trung cao độ, tăng tốc hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nậm Nhùn khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương quyết tâm thực hiện tốt 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đưa Nậm Nhùn ra khỏi tình trạng huyện nghèo vào năm 2025.

Sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, huyện Nậm Nhùn đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện luôn đảm bảo đúng nguyên tắc, quyết liệt, sâu sát, linh hoạt, sáng tạo. Để cụ thể hóa nghị quyết, hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch và quyết định. Đồng thời, tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng cho hơn 1.200 lượt cán bộ, đảng viên.

Bám sát vào mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết đại hội để xây dựng kế hoạch sát đúng với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị, địa phương. Tập trung mọi nguồn lực, nhất là các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ từ các Chương trình mục tiêu Quốc gia để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho nhân dân. Đề cao trách nhiệm và sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu các địa phương, các cơ quan đơn vị; trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên.

Với cách làm này, đến nay Đảng bộ huyện đã có 24/30 chỉ tiêu thành phần đạt và vượt nghị quyết đại hội đề ra; trong đó 3 chỉ tiêu đạt và 17 chỉ tiêu vượt. Nổi bật là tỷ lệ che phủ rừng đạt  57%, đạt 102% nghị quyết; tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2023 đạt gần 13.400 tấn, đạt 107% nghị quyết. Toàn huyện hiện có 12 sản phẩm chủ lực được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao như: mật ong hoa mắc ca Lê Lợi; thịt lợn gác bếp Mường Mô; rượu ngô men lá, cao cà gai leo Nậm Nhùn...

anh tin bai

Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2023 đạt gần 13.400 tấn, đạt 107% nghị quyết

Ông Lý Văn Hoài, Tổ dân phố Nậm Hàng, Thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn cho biết: Kinh tế của gia đình chủ yếu là tập trung vào chăn nuôi như: chăn nuôi lợn, chăn nuôi vịt, gà…trong thời gian qua thì chúng tôi cũng được các cấp các ngành quan tâm cho đi tập huấn để học hỏi thêm kinh nghiệm, từ đó mà đàn vật nuôi phát triển tốt, không bị dịch bệnh lớn xảy ra. Bây giờ kinh tế của gia đình cũng đã cơ bản ổn định và khá giả…

Việc Đảng bộ huyện đưa ra các chỉ tiêu nghị quyết sát với thực tế đã tạo động lực, niềm tin để nhân dân tích cực chung sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Đặc biệt, chủ trương phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung theo nghị quyết số 05 –NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021 – 2025 định hướng đến năm 2030 đã tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và nhân dân. Đồng thời, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc chuyển đổi từ phương thức sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung dựa trên điều kiện thế mạnh của từng địa phương. Hơn thế, với điều kiện tự nhiên, thuận lợi về quỹ đất và nhiều sông suối, huyện có điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Từ đó, góp phần nâng cao giá trị của các sản phẩm nông nghiệp chủ lực như: mật ong, cà gai leo, cá lồng, dứa…

anh tin bai

Toàn huyện hiện có 12 sản phẩm chủ lực được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Đến nay, huyện hình thành vùng sản xuất lúa chất lượng tập trung với diện tích 100ha chủ yếu trồng giống lúa đặc sản địa phương như: Khẩu Căn Hắc, nếp địa phương... năng suất đạt 52 tạ/ha, sản lượng đạt 520 tấn, đạt 104% nghị quyết. Toàn huyện phát triển được gần 500ha cây ăn quả các loại như: nhãn, xoài, chuối, dứa...; hơn 200ha diện tích trồng cây sa nhân chủ yếu dưới tán rừng; trên 220ha thảo quả, chủ yếu ở các xã vùng cao, biên giới như: Nậm Pì, Trung Chải, Nậm Ban, Hua Bum... Cùng với đó, các địa phương cũng vận động nhân dân phát huy thế mạnh về nuôi ong lấy mật, với hơn 1.200 thùng ong hiện có, sản lượng đạt gần 12.500 lít; phát triển đàn gia súc, gia cầm hơn 220.000 con; tốc độ tăng trưởng đàn gia súc đạt 4,2%.

Đảng bộ thị trấn Nậm Nhùn có 138 đảng viên, sinh hoạt tại 11 chi bộ trực thuộc. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, Đảng bộ thị trấn đã kịp thời triển khai thực hiện các mục tiêu đề ra sát thực tế để nhân dân cùng thực hiện. Phát huy những tiềm năng, lợi thế của địa phương Đảng ủy thị trấn tích cực triển khai thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đề ra bằng những giải pháp cụ thể, trọng tâm là phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống nhân dân, giảm nghèo bền vững. Năm 2023, thu nhập bình quân của thị trấn đạt 44 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%; sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 680 tấn. Đến thời điểm này, Đảng bộ thị trấn cơ bản hoàn thành 9/9 chỉ tiêu nghị quyết đại hội, phấn đấu hết năm 2024 về đích sớm các chỉ tiêu.

Đồng chí Lò Văn Đạt, Phó Bí thư Đảng ủy Thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn cho biết thêm: Tất cả các chỉ tiêu đều được địa phương triển khai đồng bộ, chúng tôi đã chỉ đạo các tổ chức Đảng, chính quyền và Mặt trân Tổ quốc và các đoàn thể cùng nhân dân đều vào cuộc để triển khai thực hiện. Tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, của tỉnh, huyện để triển khai một cách rộng rãi trên toàn địa bàn. Đối với các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết thì Đảng bộ Thị trấn phấn đấu đến hết năm 2024 cơ bản các chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ huyện còn một số chỉ tiêu thành phần chưa đạt như: thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến nay mới đạt hơn 80%; thu nhập bình quân đầu người đạt 90%; tiêu chí xây dựng nông thôn mới bình quân trên xã còn thấp; hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất chưa được triển khai đồng bộ. Để tăng tốc về đích trong năm nay, Đảng bộ huyện tiếp tục đôn đốc cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa, phấn đấu đến năm 2025 toàn huyện có trên 100ha cho thu nhập từ 100 triệu đồng/ha trở lên; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

anh tin bai

Đến nay Đảng bộ huyện đã có 24/30 chỉ tiêu thành phần đạt và vượt nghị quyết đại hội đề ra.

Cùng với đó, ưu tiên nguồn vốn để hoàn thành các công trình trọng điểm, các dự án giao thông; thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị. Tiếp tục quảng bá, thu hút, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch; tích cực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư…

Đồng chí Mùa A Trừ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Hiện nay thì còn 6 chỉ tiêu thành phần của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đang đạt ở mức trên 90%. Để thực hiện hoàn thành và vượt kế hoạch các chỉ tiêu này thì hiện nay chúng tôi đang quyết tâm cao và giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành thực hiện. Bên cạnh đó tận dụng tối đa các chính sách, chương trình, đề án đang được triển khai trên địa bàn, đồng thời phát huy nội lực từ chính người dân để thực hiện có hiệu quả…

Với những giải pháp đề ra cùng sự vào cuộc đồng lòng của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, tin tưởng Đảng bộ huyện Nậm Nhùn sẽ hoàn thành và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nậm Nhùn khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bài, ảnh: Quang Thụy
image advertisement
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.

Designed by VNPT