Quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát

Những năm qua, HĐND huyện Nậm Nhùn luôn chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, trong đó hoạt động giám sát và giám sát chuyên đề việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, đề án của huyện, những vấn đề được cử tri quan tâm kiến nghị được chú trọng quan tâm và tăng cường thực hiện.

          Xác định hoạt động giám sát là một trong những chức năng chính góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND. Hàng năm, HĐND huyện đều căn cứ vào chương trình hoạt động toàn khóa đồng thời tổng hợp, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri để xây dựng kế hoạch giám sát theo các chuyên đề. Trong thời gian qua, các cuộc giám sát của Thường trực HĐND huyện Nậm Nhùn và các Ban đều tập trung vào các vấn đề khó, bất cập, nổi cộm; vấn đề lớn, trọng tâm, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, có tầm ảnh hưởng rộng, được nhiều cấp, ngành, cử tri, nhân dân quan tâm. Để nâng cao hiệu quả giám sát, ở từng cuộc giám sát bảo đảm giám sát toàn diện từ khâu chỉ đạo, tổ chức đến kết quả thực hiện của đối tượng được giám sát, nhưng hết sức chú ý đến những khâu đoạn, vấn đề trọng tâm, đối tượng trọng yếu, để sau giám sát có biện pháp tháo gỡ, giải quyết, những "điểm nghẽn”, “nút thắt” trong công tác chỉ đạo, điều hành. Thành phần Tổ giúp việc đoàn giám sát được lựa chọn kỹ, phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm công tác và tính chất, yêu cầu từng cuộc giám sát. Hình thức, phương thức tổ chức hoạt động giám sát được đổi mới theo hướng linh hoạt, nâng cao tính công khai, minh bạch. Đặc biệt là chú trọng thực hiện giám sát bằng hình ảnh. Trước mỗi cuộc giám sát, Thường trực HĐND huyện Nậm Nhùn, các ban HĐND huyện đều chủ động tìm hiểu trước về tình hình triển khai chính sách, pháp luật ở đơn vị, ngành được giám sát để chọn ra nhiều địa điểm khảo sát thực địa. Các đợt giám sát không dàn trải, mà tập trung những nơi đang có vấn đề cần xem xét hoặc những nơi có kết quả tốt; tiếp cận theo nhiều khía cạnh khác nhau để thu thập thông tin chính xác, nhận diện, phân tích rõ những ưu điểm, hạn chế, tồn tại, nguyên nhân... Bà Nghiêm Thị Tú Anh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện cho biết: Để có những cuộc giám sát đảm bảo chất lượng trước hết chúng tôi phải lựa chọn thời gian tiến hành phù hợp, thuận lợi cho cả Đoàn giám sát và cơ quan, đơn vị được giám sát. Kết thúc mỗi đợt giám sát, các Đoàn giám sát đều có báo cáo kết quả giám sát gửi đến UBND huyện và các đơn vị chịu sự giám sát, các cơ quan liên quan. Trong báo cáo kết quả giám sát đều nêu rõ những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân, qua đó có các kiến nghị cụ thể, xác đáng đối với UBND và cơ quan được giám sát để khắc phục hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của HĐND.

anh tin bai

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát là một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động của HĐND.

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện Nậm Nhùn đã tổ chức thực hiện 37 cuộc giám sát chuyên đề và khảo sát. Qua công tác giám sát, Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện đã nắm bắt được tình hình thực tế, qua đó kiến nghị với UBND huyện, các cơ quan chức năng và các xã, thị trấn về những vấn đề còn hạn chế trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các nghị quyết của HĐND các cấp. Từ đó, đánh giá, phân tích rõ ưu điểm, khuyết điểm cũng như trách nhiệm của từng cấp, ngành, địa phương; đưa ra những giải pháp kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm, kiến nghị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân huyện, thời gian tới HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện chú trọng lựa chọn nội dung giám sát đảm bảo phù hợp với thực tiễn của địa phương. Trong đó tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc như: Những chương trình, dự án, chính sách ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của nhân dân; các vấn đề liên quan đến quản lý tài chính, đất đai, cải cách thủ tục hành chính … Hoạt động giám sát đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ và công tâm, đánh giá đúng những kết quả đối tượng giám sát làm tốt, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế để từ đó đưa ra những kiến nghị xác đáng. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát; theo dõi, tổng hợp các nội dung đã kết luận, kiến nghị sau giám sát của HĐND, theo dõi, cập nhật và rà soát việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động giám sát giúp đại biểu HĐND và đông đảo cử tri, nhân dân cùng theo dõi, giám sát hoạt động giám sát và việc thực hiện kiến nghị giám sát của các cơ quan, đơn vị.a

Bài, ảnh: Văn Chức
image advertisement
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.

Designed by VNPT