Hội nghị phân tích các Chỉ số PAR INDEX, PCI, PAPI, SIPAS của tỉnh Lai Châu năm 2023 và Công bố Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương tỉnh Lai Châu năm 2023

Sáng 23/5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị phân tích các Chỉ số PAR INDEX, PCI, PAPI, SIPAS của tỉnh Lai Châu năm 2023 và Công bố Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương tỉnh Lai Châu năm 2023 bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến điểm cầu các địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu của tỉnh còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo các phòng chuyên môn liên quan và các công chức tham mưu Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số PCI, Chỉ số PAPI, Chỉ số DDCI của cấp tỉnh.

anh tin bai

Quảng cảnh tại điểm cầu tỉnh.

Tại điểm cầu huyện Nậm Nhùn có đồng chí Nguyễn Thành Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của huyện.

anh tin bai

Quang cảnh tại điểm cầu huyện Nậm Nhùn.

Theo Báo cáo tại Hội nghị, công tác cải cách hành chính của tỉnh năm 2023 có những bước đột phá về thứ hạng so với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước như: Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) đạt 43,6223 điểm, xếp thứ 18/63 tỉnh, thành phố và đứng trong tốp 20 toàn quốc, đứng đầu khu vực các tỉnh miền núi phía Tây Bắc; tăng 09 bậc so với năm 2022. Trong 08 chỉ số thành phần điều tra, có 7/8 chỉ số thành phần tỉnh Lai Châu tăng điểm so với năm 2022, mức tăng từ 0,11 đến 0,39 điểm.

anh tin bai

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đạt 66,48 điểm, xếp hạng 35/63 tỉnh, thành phố, tăng 22 hạng so với năm 2022. Trong số 10 Chỉ số thành phần được đánh giá, thì có 07 chỉ số thành phần tăng hạng.

anh tin bai

Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) đạt 79,82% (tăng 0,48% so với năm 2022).

anh tin bai

Huyện Nậm Nhùn có mức độ hài lòng đạt 95.85%

Các chỉ số đánh giá, xếp hạng tại tỉnh cũng có nhiều sở, ngành, các huyện cố gắng, phấn đấu đạt kết quả cao, thăng hạng. Về Chỉ số cải cách hành chính: Đối với các sở, ban, ngành tỉnh thang điểm 100 có Sở Thông tin và Truyền thông đứng thứ nhất; Sở Tài chính đứng thứ hai; Sở Khoa học và Công nghệ đứng thứ ba. Đối với các sở, ban, ngành tỉnh thang điểm dưới 100 (đơn vị đặc thù) có Văn Phòng UBND tỉnh đứng thứ nhất; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đứng thứ hai, Ban Dân tộc tỉnh đứng thứ ba. Đối với các huyện, thành phố có huyện Than Uyên đứng thứ nhất; huyện Phong Thổ đứng thứ hai; thành phố Lai Châu đứng thứ ba.

anh tin bai

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo tại hội nghị.

Về Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính: Đối với các sở có Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng đều có mức độ hài lòng đạt 100%; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có mức độ hài lòng đạt 99,05%. Đối với các huyện, thành phố có huyện Nậm Nhùn có mức độ hài lòng đạt 95.85%; huyện Than Uyên có mức độ hài lòng đạt 93,30%; huyện Phong Thổ có mức độ hài lòng đạt 92,77%.

Về Chỉ số năng lực cạnh tranh: Đối với cấp sở, ban, ngành tỉnh có Sở Kế hoạch và Đầu tư đứng thứ nhất với 83,42 điểm; Sở Giáo dục và Đào tạo đứng thứ hai với 80,28 điểm; Sở Tư Pháp đứng thứ ba với 79,53 điểm. Đối với các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh có Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh đứng thứ nhất với 84,43 điểm; Bảo hiểm xã hội tỉnh đứng thứ hai với 79,90 điểm; Công an tỉnh đứng thứ ba với 77,78 điểm. Đối với các huyện, thành phố có huyện Tân Uyên đứng thứ nhất với 90,99 điểm; huyện Tam Đường đứng thứ hai với 87,45 điểm; huyện Mường Tè đứng thứ ba với 81,10 điểm.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay; phân tích, đánh giá làm rõ nguyên nhân, những khó khăn, vướng mắc; những sáng kiến, giải pháp khắc phục trong công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

anh tin bai

Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo và những nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương, sự chung tay, vào cuộc của người dân, doanh nghiệp trong công tác cải cách hành chính. Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh của các cấp chính quyền, tăng niềm tin, tăng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp như: Các cấp, các ngành bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả chương trình, kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước gắn với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, tích cực triển khai, đề xuất các sáng kiến mới, biện pháp duy trì, cải thiện và nâng cao các chỉ số. Tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách thể chế, thường xuyên rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới văn bản đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ quan, địa phương...

Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, đề cao vai trò người đứng đầu; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu trong việc tiếp nhận, giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ thúc đẩy hoàn thành chương trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn. Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, đổi mới phương thức, tạo thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp để thu hút các nguồn vốn đầu tư vào tỉnh.

anh tin bai

Các điểm cầu tại hội nghị.

Đối với các đồng chí lãnh đạo các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị quan tâm hơn nữa công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp để phát huy hiệu quả cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, người dân, doanh nghiệp tăng cường giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của các cơ quan hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Đồng thời, sau Hội nghị này, đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phân tích, đánh giá từng chỉ tiêu, tiêu chí thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách, xác định những yếu kém, nguyên nhân, từ đó đề xuất các giải pháp hoặc đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh các kế hoạch đã ban hành làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, phấn đấu năm 2024 đạt được kết quả cao nhất...

Tin, ảnh: Quang Thụy
image advertisement
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.

Designed by VNPT