UBND huyện Nậm Nhùn tổ chức hội nghị đánh giá công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2024

Sáng 25/6, UBND huyện Nậm Nhùn tổ chức Hội nghị đánh giá công tác CCHC 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Hà Văn Sơn, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm huyện đến điểm cầu các xã, thị trấn.

Tại hội nghị các đại biểu đã được đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện thông qua Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và Báo cáo phân tích Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 trên địa bàn huyệnNậm Nhùn. Theo đó trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong huyện đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, bài bản từ khâu ban hành kế hoạch, các văn bản chỉ đạo đến khâu tổ chức thực hiện và tự kiểm tra kết quả thực hiện. Công tác xây dựng và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện được nâng cao. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ban hành đáp ứng đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế tại huyện.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trung tâm huyện.

Tới thời điểm báo cáo đã tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được 104 buổi với 7.677 lượt người tham gia và cấp phát tờ rơi 8.675 tờ. Công tác theo dõi, kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên, qua đó đã kịp thời xử lý những văn bản hết hiệu lực, văn bản trái quy định của pháp luật cấp trên. Công tác cải cách TTHC được chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, bằng việc ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của huyện trong việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC. Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận: 171 hồ sơ, tiếp nhận trên phần mềm Một cửa điện tử: 171 hồ sơ, đạt 100%; Tỷ lệ trả trước và đúng hạn toàn huyện đạt trên 99%. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện số hóa kết quả hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC, thanh toán trực tuyến, tới thời điểm báo cáo tỷ lệ hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC được số hóa trên toàn huyện đạt tỷ lệ 67.6%;  tỷ lệ số hóa  hồ sơ TTHC khi tiếp nhận đạt 97%, tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết TTHC đạt 81.53%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến của huyện đạt: 78.14%.

anh tin bai

Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện thông qua các báo cáo tại hội nghị.

Công tác cải cách tổ chức bộ máy tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt. Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND huyện đã ban hành 02 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thanh tra huyện. Công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức trên địa bàn huyện được thực hiện nghiêm túc. Việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong từng cơ quan, đơn vị được ổn định và phát huy được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính của từng cơ quan, đơn vị. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước được đẩy mạnh, từng bước số hóa kết quả giải quyết hồ sơ, TTHC, thanh toán trực tuyến được quan tâm và đẩy mạnh. Hạ tầng mạng số liệu chuyên dùng đã kết nối đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của huyện đã triển khai đến 14 điểm cầu; 100% các cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện có mạng LAN, 100% kết nối Internet cáp quang; khoảng 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, 95% cán bộ, công chức cấp xã được trang bị máy tính. Kết nối liên thông tới 100% chính quyền cơ sở, các ban ngành đoàn thể và tổ chức hội, đã thực hiện việc kết nối với Chính phủ trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Tỷ lệ văn bản được gửi dưới dạng điện tử  92,42%; Tỷ lệ văn bản được gửi dưới dạng điện tử và song song với văn bản giấy 7,7%; Tỷ lệ văn bản được ký số điện tử 95,14%.

anh tin bai

Điểm cầu xã Hua Bum báo cáo và thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến những khó khăn vướng mắc, tồn tại hạn chế và nguyên nhân để cùng nhau bàn luận đưa ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Trong đó quan tâm đến các nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2024 như: Tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC theo Kế hoạch CCHC năm 2024 của huyện. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Kế hoạch của UBND tỉnh về kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Kiểm tra công tác CCHC, kiểm tra công vụ công chức, kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm tra việc thực hiện công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tình hình giải quyết TTHC và thực hiện các nội dung xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số... Tiếp tục chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết cấp huyện, cấp xã thường xuyên nắm bắt, cập nhật, niêm yết bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đảm bảo kịp thời theo quy định…Tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy nâng cao hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức một cách phù hợp…

anh tin bai

Đồng chí Hà Văn Sơn, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Văn Sơn, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã nêu ra 15 tồn tại hạn chế trong đó các nội dung tập trung chủ yếu được đưa ra như: Công tác tự kiểm tra đánh giá về giải quyết công tác cải cách hành chính còn chưa được thực hiện thường xuyên; Công tác tuyên truyền về công tác cải cách hành chính còn kém hiệu quả, nhiều ngành, đơn vị, địa phương còn chưa chú trọng quan tâm đến công tác này; Việc thực hiện đưa ra các sáng kiến kinh nghiệm, các giải pháp trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại các đơn vị, các địa phương còn ít; Việc công bố địa chỉ kiến nghị phản ánh tại bộ phận một cửa nhiều đơn vị, địa phương còn chưa thực hiện nghiêm…Với những tồn tại, hạn chế mà đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã chỉ ra tại hội nghị cũng như được nêu trong phần thảo luận và báo cáo, đồng chí yêu cầu các ngành, các đơn vị, UBND các xã, thị trấn cần nhanh chóng tập trung đưa ra các giải pháp để thực hiện khắc phục ngay. Đồng thời đồng chí cũng yêu cầu Phòng Nội vụ huyện theo dõi, đôn đốc, đánh giá các đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện khắc phục hoàn thành trước ngày 5/7/2024.

Tin, ảnh: Quang Thụy
image advertisement
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.

Designed by VNPT