Đảng bộ xã Trung Chải với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt

Với sự đoàn kết đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII, xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Từ đó, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước được tăng cường, củng cố vững chắc.

Xã Trung Chải có 6 bản, 324 hộ dân với trên 1.700 nhân khẩu, gồm 2 dân tộc: Mông và Mảng cùng sinh sống. Nâng cao đời sống, vật chất của nhân dân từ chính nội lực địa phương. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 để ra 12 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng Đảng. Trong đó, phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng/năm; tổng sản lượng lương thực đạt 765 tấn, tốc độ tăng trưởng đàn gia súc đạt từ 5% trở lên; xã đạt 15 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; 100% số hộ nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn sản xuất được xét duyệt cho vay; 100% người thuộc hộ nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế..

Đồng chỉ Cao Duy Đan - Bí thư Đảng ủy xã cho biết. Ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc quán triệt, triển khai học tập nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhất là những chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể. Tích cực rà soát, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội và chỉ tiêu giao hàng năm. Chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; phát huy hiệu quả hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Đổi mới công tác lãnh, chỉ đạo điều hành, phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của lãnh đạo Đảng ủy, UBND và đội ngũ cán bộ, công chức xã. Chú trọng cải cách hành chính, công tác tiếp dân, kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất của nhân dân.

Đồng thời, quan tâm định hướng nhân dân sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện của địa phương; phối hợp mở lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn. Tăng cường bảo về và phát triển rừng để nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng, tập Trung tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới, chăn nuôi có chuồng trại theo hướng tập trung tham gia xuất khẩu lao động hoặc đi làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để có thu nhập cao, ổn định. Thực hiện kịp thời đầy đủ, đúng đối tượng về chính sách hỗ trợ giảm nghèo, chính sách dân tộc,

anh tin bai

Nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Đông chí Lò Me Thơ - Bí thư Chi bộ bản Nậm Sảo 1 cho biết: Chi bộ tích cực phối hợp với chính quyền bản định hướng nhân dân phát triển kinh tế phát triển chăn nuôi đại gia súc, trồng quế, sắn, dứa và cây lúa nước. Từ nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và tự đối ứng nhiều gia đình chủ động cơ giới hóa trong khâu làm đất, thu hoạch, giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập. Kinh tế phát triển, dân bản đồng tình thực hiện các nhiệm vụ chung góp ngày công, hiến đất làm đường, nhà văn hóa, công trình nhà lớp học tại bản; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa; phòng, chống bạo lực gia đình, giữ gìn an ninh trật tự.

Đến thời điểm này, xã Trung Chải có 7/12 chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu nghị quyết đề ra. Đó là tốc độ tăng trưởng đàn gia súc; tỷ lệ chuyên cần bình quân cả 3 cấp học, giảm tỷ lệ hộ nghèo; tỷ lệ lao động nông thôn quạ đào tạo và tập huấn, tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đạt khá, tốt trở lên,

Các chi liệu chưa đạt gồm: Thu nhập bình quân đầu người, khai hoang lúa nước, xây dựng nông thôn mới; mức tăng dân số tự nhiên: giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng cân nặng ở trẻ. Trên cơ sở phân tích rõ nguyên nhân, hạn chế, Đảng ủy, UBND xã xác định nhiệm vụ trong tâm, đột phá. Trước hết, tập trung tuyên truyền nhân dân đẩy mạnh khai hoang gắn với sử dụng hiệu quả sau đầu tư các công trình thủy lợi. Lồng ghép nguồn lực đầu tư của Nhà nước; huy động nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất; phát huy tối đa vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Phát huy vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể trong triển khai mô hình thì điểm sản xuất, thâm Canh tăng vụ, cầm tay chỉ việc cho hội viên, nhân dân thực hiện. Phát triển các mô hình chăn nuôi theo nhóm hộ, thực hiện chăn nuôi có chuồng trại, trồng cỏ làm thức ăn. Áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; bảo vệ môi trường trong sản xuất, sinh hoạt. Chú trọng phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên. Gắn thực hiện nghị quyết với tiếp tục triển khai học tập và làm theo tư tưởng. đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng. chỉnh đốn Đảng.

Với những nỗ lực và giải pháp đã và đang được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đồng lòng triển khai thực hiện, tin rằng đến hết nhiệm kỳ, xã Trung Chải sẽ hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết để ra.

Bài, ảnh: Quang Thụy
image advertisement
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.

Designed by VNPT