Hội đồng Nhân dân xã Nậm Chà khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ XIII

 

Sáng ngày 27/6/2024, Hội đồng Nhân dân xã Nậm Chà khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ XIII, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024.

Dự kỳ họp có đồng chí Vi Mạnh Phong - Phó Ban Pháp chế  Hội đồng Nhân dân huyện; Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Thường trực HĐND -UBND; Ủy ban MTTQ; Trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Công chức xã; Trạm y tế; Công an xã; Bí thư Chi bộ; Trưởng bản,..

Tại kỳ họp, HĐND xã Nậm Chà đã xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng,  thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023; đồng thời xem xét các báo cáo kết quả hoạt động của HĐND, Báo cáo thẩm tra các Ban HĐND xã; báo cáo, thông báo của UBMTTQVN xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Theo Báo cáo của UBND xã Nậm Chà, 6 tháng đầu năm 2024 UBND xã đã triển khai khá toàn diện các nhiệm vụ KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh thu được nhiều kết quả quan trọng. Sản xuất nông nghiệp được chỉ đạo tích cực. Diện tích gieo trồng lúa nương đạt 50/170 ha; Ngô 272,5/271 ha đạt 100,5% kế hoạch giao; Diện tích trồng sắn 200/50 ha, đạt 400% kế hoạch giao; Công tác khai hoang ruộng nước Được đẩy mạnh theo kế hoạch. Hiện đã  khai hoang được khoảng 13/15 ha đạt 86,7% kế hoạch giao;  Tổng đàn gia súc 2.481/2.594 con, đạt 95,6 % kế hoạch. Tổng đàn gia cầm hơn 21.980/22.000 con, đạt 99,9% kế hoạch. Tổng đàn Trâu 960/970 con, đạt 98,9%  kế hoạch giao.Tổng đàn Bò 281/297 con, đạt 94,6 %.Tổng đàn Lợn 1.240/1.327 con, đạt 93,4 %.Tổng đàn gia cầm hơn 21.980/22.000 con, đạt 99,9 %.Tỷ lệ chăn nuôi đại gia súc có có chuồng là 40%; Diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã là 4,5/4 ha đạt 112,5%. Tổng số lồng cá trên địa bàn 119 lồng với thể tích 12.852 m3 nước, Đối với lĩnh vực Lâm nghiệpthực hiện tốt công tác tuyên truyền trồng rừng và bảo vệ rừng trên địa bàn xã, vận động nhân dân tham gia khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ rừng. Thực hiện đầy đủ về chế độ chính sách chi trả DVMTR. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 63,02%, Uỷ ban Nhân dân xã đã tổ chức chi trả tiền DVMTR  năm 2023 với tổng số tiền 6.259 triệu đồng. Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm đặc biệt công tác vệ sinh môi trường tại địa bàn. Thành lập các đội tự quản tại các bản để bảo vệ các công trình nước sinh hoạt, kênh mương thủy lợi; Chất lượng giáo dục được cải thiện tỷ lệ học sinh khá, giỏi ngày càng tăng, đội ngũ giáo viên cơ bản đáp ứng yêu cầu, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học tiếp tục được đầu tư; các cơ chế chính sách đối với học sinh được quan tâm thực hiện. Duy trì 01 trường THPTDTBT THCS; trường Mầm Non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; Học sinh bán trú được hỗ trợ đầy đủ chế độ theo quy định của nhà nước. Các hoạt động văn hoá xã hội được triển khai tích cực, hiệu quả; Quốc phòng - An ninh được đảm bảo.

Hoạt động của HĐND xã được triển khai khá toàn diện, hiệu quả. Thường trực HĐND luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền; tăng cường công tác giám sát các hoạt động trên địa bàn xã để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã.

Kỳ họp đã dành thời gian giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri một cách cụ thể, thỏa đáng . Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết quan trọng nhằm thúc đẩy KT-XH của địa phương cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND xã.

Kỳ họp thứ XIII HĐND xã Nậm Chà khoá III, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của xã Nậm Chà năm 2024 và những năm tiếp theo.

 

Lù Hoa
image advertisement
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.

Designed by VNPT