Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy

Ngày 25/11/2023, Huyện ủy Nậm Nhùn tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy theo hình thức trực tiếp và trực tuyến từ huyện đến cơ sở. Toàn huyện mở 10 điểm cầu với 332 đại biểu tham gia học tập. Đồng chí Mùa A Trừ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy dự và chủ trì Hội nghị.

Dự hội nghị có Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện công tác tại các cơ quan cấp huyện; Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; trưởng, phó các ban HĐND huyện; trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; các đồng chí báo cáo viên cấp huyện; bí thư, phó bí thư các chi bộ cơ sở. Các đồng chí thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 962-QĐ/HU, ngày 21/10/2022 của Ban Thường vụ về phân công nhiệm vụ và thành lập các Tổ công tác công tác tại các cơ quan cấp huyện. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, cán bộ, công chức các xã, thị trấn; bí thư các chi bộ trực thuộc trên địa bàn huyện. 

 Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công 06 đồng chí báo cáo viên, là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy trực tiếp triển khai quán triệt 13 văn của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy. Các văn bản được triển khai có nhiều nội dung quan trọng như: Kết luận số 62 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ thị số 25 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới; Quy định số 125 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Hướng dẫn số 24 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; Quy định số 131 Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán và bổ sung nội dung nắm tình hình, định hướng, hướng dẫn xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 tại đảng ủy; nhất là các nội dung liên quan đến công tác kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị...

anh tin bai

(Đ/c Vũ Tiến Hóa - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện quán triệt Kết luận số 62-KL/TW, ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư)

anh tin bai

(Đ/c Phạm Thanh Quang - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy quán triệt các nội dung liên quan đến công tác kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023)

Sau ½ ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra. Kết thúc hội nghị, đồng chí Mùa A Trừ  - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới: Một là, các chi bộ, đảng bộ cơ sở nghiêm túc tổ chức quán triệt, học tập các văn bản của Đảng đã được tiếp thu ngày hôm nay và theo Kế hoạch số 223-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy bảo đảm kịp thời, hiệu quả; rà soát toàn bộ những người chưa được tham gia học tập tại Hội nghị trực tuyến để tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập. Đối với nội dung kiểm điểm điểm và đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2023 khẩn trương xây dựng ngay kế hoạch thực hiện; cần phải nghiên cứu kỹ các quy định, hướng dẫn và  triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng quy trình và thời hạn theo Kế hoạch. Hai là, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan tuyên truyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nội dung các văn bản bằng các hình thức phù hợp. Chú trọng hình thức tuyên truyền miệng, tuyên truyền bằng tiếng dân tộc (thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, họp bản...), tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử huyện, phát huy lợi thế của Internet, mạng xã hội và hệ thống loa truyền thanh không dây. Ba là, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện phụ trách các chi bộ, đảng bộ cơ sở chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát các chi bộ, đảng bộ cơ sở triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy. Bốn là, các đồng chí được phân công nhiệm theo Thông báo số 922-TB/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về dự, chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2024 và các đồng chí thành viên Tổ công tác dự theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt tại các chi bộ chủ động nghiên cứu kỹ văn bản, hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ cơ sở làm công tác kiểm điểm đánh giá, xếp loại năm 2023 đúng quy trình, đảm bảo thời gian. Năm là, các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

 

Bài và ảnh: Thanh Tuyền
image advertisement
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.

Designed by VNPT