Một số hoạt động của chi bộ Quân sự cấp xã sau khi thành lập
Đến ngày 25/01/2024, Huyện Nậm Nhùn đã hoàn thành việc thành lập chi bộ Quân sự cấp xã. Đã có 11 xã, thị trấn thành lập chi bộ Quân sự xã, thị trấn đạt 100%. Với tổng số đảng viên chuyển về để thành lập chi bộ quân sự xã, thị trấn là 64 đồng chí

Tính đến tháng 01/2024, 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thành lập chi bộ quân sự cấp xã theo chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Các chi bộ đã kịp thời ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các đảng viên trong chi bộ; đồng thời ban hành Nghị quyết nhiệm kỳ 2022 - 2025, đề ra các nhiệm vụ cụ thể của chi bộ trong nhiệm kỳ. Các chi bộ quân sự cấp xã đã kịp thời bắt nhịp nhiệm vụ được cấp ủy cấp trên giao, tổ chức hoạt động theo đúng quy định, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ QP, QSĐP gắn với thực hiện có hiệu quả phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở cơ sở. Tích cực tham mưu Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm đúng luật, đạt 100% chỉ tiêu giao. Duy trì và từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, lực lượng.

anh tin bai

Một buổi sinh hoạt chi bộ Quân sự cấp xã

Trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang trong tình hình mới nhằm xây dựng chi bộ quân sự xã trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng hệ thống chính trị cấp xã vững mạnh toàn diện. Lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Ban CHQS xã, thị trấn trong việc thực hiện chức năng làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng lực lượng dân quân, dự bị động viên vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt ở địa phương. Thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Ban chỉ huy quân sự xã; bảo đảm cho đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực hoạt động thực tiễn, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ quân sự, nhất là nội dung sinh hoạt cần cụ thể, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và tình hình thực tế ở địa phương, vừa đảm bảo tính toàn diện, vừa tập trung những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, những vấn đề mới nảy sinh, nhất là không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

image advertisement
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.

Designed by VNPT