Sáng ngày 29/03/2024, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) xã Nậm Chà lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2029 đã long trọng diễn ra tại hội trường UBND xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn.

Về dự Đại hội có đồng chí Lò Thị Doanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, UBND, MTTQ xã, các đồng chí đại diện các tổ chức chính trị-xã hội, đại diện trạm y tế, các trường học cùng 75 đại biểu đại diện cho các thành phần, tầng lớp nhân dân trong xã.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nậm Chà đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra.

Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của Nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, điều hành của Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên từ xã đến cở sở làm tốt công tác tác tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND 3 cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; về phòng chống tham nhũng, lãng phí, chống âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, nhằm nâng cao tinh thần yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc của các tầng lớp Nhân dân trong xã.

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được quan tâm, chăm lo, thể hiện tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Hằng năm, thực hiện tháng cao điểm “Vì người nghèo đã được sự quan tâm phối hợp của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân trong xã. Kêu gọi ủng hộ xây dựng quỹ người nghèo; Tổ chức tham hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình liệt sĩ ngày 27/7; vận động Nhân dân thường xuyên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tuyên truyền, vận động Nhân dân phòng chống cháy rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.

Ủy ban MTTQ xã luôn quan tâm phối hợp với các đoàn thể xã tuyên truyền vận động giúp đỡ người nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là những hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt.. Hằng năm, thực hiện tháng cao điểm “Vì người nghèo đã được sự quan tâm phối hợp của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân trong xã.

Tại Đại hội cũng nghiêm túc và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của MTTQ xã trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, đồng thời đề ra chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội đưa ra một số mục tiêu cụ thể:

 (1) 90% các bản được thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó để các tầng lớp Nhân dân biết và ủng hộ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, chính trị của địa phương và đất nước. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết, chương trình hành động của MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, triển khai có hiệu quả các Cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận các cấp chủ trì, phát động.

(2) Hằng năm, phấn đấu 100% các bản tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (bao gồm cả phần lễ và phần hội).

(3) Hằng năm, 60% các hộ nghèo, hộ cận nghèo trong xã đều được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp, quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi nhân dịp lễ, Tết; 100% các hộ gia đình khi gặp thiên tai, sự cố, có nhà ở bị sập, đổ hoàn toàn hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng, có người bị chết, mất tích, người bị thương nặng đều được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp, quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ.

(4) Hằng năm, tổ chức vận động, quyên góp từ các nguồn lực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của xã đạt trên 4 triệu đồng;

 (5) Hằng năm, MTTQ Việt Nam tổ chức giám sát ít nhất 02 cuộc theo Quyết định số 217 của Bộ Chính trị và 01 cuộc theo Quy định số 124 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tổ chức phản biện xã hội ít nhất 01 hội nghị/năm và các hình thức phản biện xã hội khác theo quy định. Đồng thời tham gia phối hợp giám sát cùng HĐND xã và các tổ chức thành viên theo quy chế, chương trình phối hợp đã đề ra.

(6) Hằng năm, mỗi khu dân cư có ít nhất 01 công trình hoặc phần việc tiêu biểu, điển hình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của xã, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, xây dựng và phục vụ cộng đồng (xanh, sạch, đẹp, an ninh, trật tự, an toàn,…).

 (7) Hằng năm, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam xã, Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và trên 90% Ban Công tác Mặt trận các bản phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 80% cá nhân cán bộ làm công tác Mặt trận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

(8) Hằng năm phấn đấu 100% Ban Công tác Mặt trận và MTTQ xã thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời sơ tổng kết, biểu dương và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong công tác Mặt trận.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, Đại hội đã bầu ra Ủy ban MTTQVN xã Nậm Chà nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 30 đồng chí.

Đại hội đại biểu MTTQVN xã Nậm Chà nhiệm kỳ 2024-2029 đã thành công tốt đẹp, là dấu mốc quan trọng trong hoạt động của MTTQVN xã. Tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, thống nhất, cùng với sự nỗ lực của Ủy ban MTTQVN xã Nậm Chà sẽ tiếp tục khẳng định vai trò, góp phần xây dựng Nậm Chà ngày càng phát triển, vững mạnh./.

 

Lù Hoa
image advertisement
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.

Designed by VNPT