Sự cần thiết thành lập chi bộ quân sự xã

Việc thành lập chi bộ quân sự xã nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương và nâng cao chất lượng dân quân ở cơ sở góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.  

Từ sự cần thiết đó, ngày 20/9/2023, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn (gọi chung là chi bộ quân sự xã) trong đó hướng dẫn một số nội dung cụ thể sau:

Thứ nhất: Thành lập chi bộ quân sự xã. Việc thành lập chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và nâng cao chất lượng lực lượng dân quân ở cơ sở, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Việc thành lập chi bộ quân sự xã phải kết hợp chặt chẽ với việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở xã, phường, thị trấn.

Thứ hai: Cơ cấu đảng viên của chi bộ quân sự xã, gồm: Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; các đảng viên trong Ban chỉ huy quân sự, đơn vị dân quân cơ động, dân quân thường trực và dân quân biển (nếu có).

Thứ ba: Nhiệm vụ của chi bộ gồm: 05 nội dung chính.

- Lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự xã thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, có trọng tâm, trọng điểm…

- Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân trong Ban Chỉ huy quân sự xã và đơn vị dân quân…

- Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi ủy, chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình….

- Thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ chấp hành Điều lệ và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Lãnh đạo xây dựng Đoàn thanh niên trong đơn vị dân quân (nếu có).

Ngoài ra, Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW quy định mối quan hệ giữa chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn với Đảng ủy cấp xã; Ban Chỉ huy quân sự xã; Ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; Đảng ủy quân sự cấp huyện và một số nội dung khác.

Hướng dẫn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2023 và thay thế Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW ngày 15/10/2009 của Ban Tổ chức trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn.

Dưới đây là chi tiết Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương

Tải về

Tin và ảnh: Bạch Thành
image advertisement
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.

Designed by VNPT