Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1868/QĐ-BTNMT 24/08/2020 Ban hành Quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 115
Tải về 0
1756/QĐ-BTNMT 11/08/2020 Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 97
Tải về 0
1757/QĐ-BTNMT 11/08/2020 Quyết định Ban hành Danh mục nguồn nước liên tỉnh và Danh mục nguồn nước liên quốc gia (nguồn nước mặt)
Lượt xem: 111
Tải về 0
1610/QĐ-BTNMT 22/07/2020 Quyết định Ban hành Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Lượt xem: 88
Tải về 0
1444/QĐ-BTNMT 01/07/2020 Quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 06 tháng đầu năm 2020
Lượt xem: 98
Tải về 0
1399/QĐ-BTNMT 26/06/2020 Quyết định phê duyệt Đề án kiện toàn Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
Lượt xem: 102
Tải về 0
91/QĐ-BTNMT 13/01/2020 Ban hành chương trình hành động của ngành TN&MT
Lượt xem: 109
Tải về 0
79/QĐ-BTNMT 09/01/2020 Công bố 10 sự kiện ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2019
Lượt xem: 109
Tải về 0
3116/QĐ-BTNMT 05/12/2019 Phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 89
Tải về 0
2736/QĐ-BTNMT 29/10/2019 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 103
Tải về 0
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.

Designed by VNPT