Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1246/UBND-NV 29/05/2024 V/v thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Lượt xem:
Tải về 0
1878/QĐ-UBND 03/08/2023 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Lượt xem:
Tải về 0
1711/UBND-TCKH 14/07/2023 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính
Lượt xem:
Tải về 0
1011/QĐ-UBND 30/06/2023 Phê duyệt danh sách nhà giáo hưởng phụ cấp thâm niên đợt I năm 2023 theo Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ
Lượt xem:
Tải về 0
308/UBND-TCKH 21/02/2023 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 73/2022/TT-BTCngày 15/12/2022 của Bộ Tài chính
Lượt xem:
Tải về 0
289/KH-UBND 17/02/2023 Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Nậm Nhùngiai đoạn 2022-2025
Lượt xem:
Tải về 0
103/QĐ-UBND 17/02/2023 Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
Lượt xem:
Tải về 0
13/2020/NQ-HĐND 21/07/2020 Quy định chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh.
Lượt xem: 98
Tải về 0
12/2020/NQ-HĐND 21/07/2020 Quy định chế độ hỗ trợ thôi việc đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố dôi dư do sắp xếp lại tổ chức, nhân sự và chế độ trợ cấp bổ sung hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khu phố trên địa bàn tỉnh.
Lượt xem: 82
Tải về 0
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.

Designed by VNPT