Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Ngày 27/02/2023, Huyện uỷ ậm Nhùn đã ban hành Báo cáo số 298-BC/HU về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Theo đó, sau 10 năm thành lập huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tích cực quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW; việc hoạt động văn học, nghệ thuật tạo sức lan tỏa sâu rộngchuyển biến mạnh mẽ trong đời sống xã hội, hình thành nhiều phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Những giá trị văn hóa, chuẩn mực đạo đức được hình thành; tính nǎng động và tính tích cực của công dân được phát huy; sở trường, nǎng lực cá nhân được khuyến khích; môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần giáo dục, rèn luyện con người trên địa bàn huyện, nhất là thế hệ trẻ phát triển toàn diện, có nhân cách, lối sống tốt đẹp. Những kết quả trên tạo điều kiện để hoạt động văn học, nghệ thuật tiếp tục tìm tòi, sáng tạo, tham gia đấu tranh với những tiêu cực, bảo vệ giá trị chân, thiện, mỹ; góp phần xây dựng nền tảng tinh thần xã hội và con người huyện Nậm Nhùn phát triển toàn diện.    

Bên cạnh những kết quả đạt được, Huyện uỷ Nậm Nhùn cũng đánh giá những khó khăn, hạn chế trong quá trình tổ chức, triển khai,thực hiện như:  Một số chính sách, quy định đã ban hành nhưng chưa thật sự đi vào đời sống. Chưa có chính sách đối với Nghệ nhân ưu tú được phong tặng trên địa bàn huyện, cũng như những người nắm giữ các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trong huyện. Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý văn học, nghệ thuật ở cơ sở còn hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ. Mức đầu tư ngân sách cho lĩnh vực văn học, nghệ thuật còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, thiết chế văn hóa phục vụ cho hoạt động văn hóa, nghệ thuật ở cơ sở còn thiếu. Chế độ đãi ngộ, đầu tư còn hạn chế. Công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật còn hạn chế, việc huy động các nguồn lực phục vụ hoạt động văn hóa, nghệ thuật còn nhiều khó khăn; mức hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật giữa đô thị và nông thôn còn có sự chênh lệch.

Trang Thông tin điện tử huyện Nậm Nhùn trân trọng gửi tới quý bạn đọc Báo cáo này

Tải về

 

 

 

Hà Ruệ
image advertisement
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.

Designed by VNPT