Bổ sung hồ sơ đảng viên hằng năm và khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức
Định kỳ hằng năm và khi đảng viên chuyển sinh hoạt chính thức, đảng viên phải ghi bổ sung những thay đổi về: Trình độ, đơn vị, chức vụ công tác, nghề nghiệp, khen thưởng, kỷ luật, hoàn cảnh gia đình để tổ chức đảng bổ sung vào hồ sơ đảng viên...

Căn cứ tại điểm c tiểu mục 8.1 Mục 8 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021, hướng dẫn đảng viên bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ Đảng viên như sau:

- Đối với đảng viên được kết nạp vào Đảng từ khi thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 02/6/1997 của Bộ Chính trị khoá VIII đến nay, trong hồ sơ đảng viên phải có đủ các tài liệu như quy định tại Điểm a, b của tiểu mục 8.1 Mục 8 Hướng dẫn 01-HD/TW. Đảng viên có thể tham khảo: Tải về.

- Đối với những đảng viên được kết nạp vào Đảng trước khi có Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 02/6/1997 của Bộ Chính trị khoá VIII thì các cấp ủy được giao quản lý hồ sơ đảng viên tổ chức kiểm tra, sưu tầm, thu thập bổ sung các tài liệu còn thiếu trong hồ sơ đảng viên để hoàn thiện hồ sơ đảng viên, sắp xếp, quản lý theo quy định.

- Trường hợp đã sưu tầm, thu thập tài liệu nhưng vẫn không đủ các tài liệu trong hồ sơ đảng viên theo quy định thì cấp ủy nơi quản lý hồ sơ đảng viên xác nhận, ký tên, đóng dấu vào bản mục lục các tài liệu có trong hồ sơ đảng viên đang quản lý, làm cơ sở cho việc quản lý đảng viên và chuyển sinh hoạt đảng chính thức của đảng viên.

-  Bổ sung hồ sơ đảng viên hằng năm và khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức:

  - Định kỳ hằng năm và khi đảng viên chuyển sinh hoạt chính thức, đảng viên phải ghi bổ sung những thay đổi về: Trình độ (lý luận chính trị, học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, vi tính...), đơn vị, chức vụ công tác, nghề nghiệp, khen thưởng, kỷ luật, hoàn cảnh gia đình (cha, mẹ, vợ, chồng, các con...) để tổ chức đảng bổ sung vào hồ sơ đảng viên và đóng dấu của cấp ủy vào chỗ đã bổ sung.

- Chi ủy, chi bộ hướng dẫn, thu nhận, kiểm tra, xác nhận phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên, viết bổ sung những thay đổi vào danh sách đảng viên của chi bộ và chuyển phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên lên đảng ủy cơ sở (nếu là chi bộ cơ sở thì chi ủy xác nhận vào mục của cấp ủy cơ sở).

- Cấp ủy cơ sở ghi bổ sung vào lý lịch đảng viên và danh sách đảng viên của đảng bộ, chuyển phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên lên cấp ủy cấp trên trực tiếp.

- Cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng bổ sung vào phiếu đảng viên, lý lịch đảng viên, danh sách đảng viên và cơ sở dữ liệu đảng viên; lưu giữ phiếu bổ sung cùng với hồ sơ đảng viên, nếu cấp ủy cơ sở quản lý hồ sơ đảng viên thì chuyển phiếu cho cấp ủy cơ sở.

anh tin bai

Theo đó, cách khai phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên được thực hiện theo nguyên tắc như sau:

- Chỉ ghi những mục có nội dung thay đổi so với năm trước.

- Những mục không có thay đổi so với năm trước thì ghi vào mục đó chữ “K”.

- Các mục đã có chỉ dẫn thì ghi theo chỉ dẫn trong phiếu, các mục còn lại ghi như hướng dẫn khai phiếu đảng viên. Cụ thể cách ghi phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên là:

[1] Phần đầu

- Ghi rõ tên chi bộ, đảng bộ cơ sở nơi mình đang sinh hoạt.

- Số lý lịch đảng viên: số này do tổ chức đảng quản lý trực tiếp hồ sơ đảng viên cấp, đảng viên cần lưu lại để ghi trong trường hợp cần thiết.

- Số thẻ đảng viên: ghi theo thẻ đảng viên đang giữ gồm đủ 8 chữ số, theo thứ tự từ trái sang phải.

[2] Phần nội dung

Đảng viên chỉ ghi những thay đổi so với năm trước, không phải khai lại từ đầu. Nếu không có thay gì, đảng viên chỉ cần ghi chữ “K” vào mục đó mà không cần phải ghi bất kỳ thông tin nào khác.

Các mục cụ thể trên phiếu đã hướng dẫn tương đối kỹ, đảng viên đọc kỹ rồi ghi theo:

- Thay đổi về nơi ở.

- Thay đổi về nghề nghiệp, đơn vị công tác: Đảng, chính quyền, đoàn thể khác.

- Thay đổi về trình độ giáo dục phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ, các học vị – học hàm, lý luận chính trị, ngoại ngữ (thay đổi về trình độ hoặc biết thêm ngoại ngữ mới).

- Hình thức khen thưởng: bằng khen, huy chương, danh hiệu được phong.

- Bị xử lý, kỷ luật về Đảng, chính quyền, đoàn thể.

- Thay đổi về gia đình: cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ chồng, vợ hoặc chồng, con. Sau khi được tập huấn, hướng dẫn cách kê khai hồ sơ đảng viên, hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 cũng như căn cứ Quy định số 58-QĐ/TW, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, đảng viên có thể điều chỉnh phiếu bổ sung hồ sơ, bổ sung thêm về hoàn cảnh gia đình (người thân) đảm bảo theo các mục: cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ chồng, vợ hoặc chồng, con, anh chị em ruột của bản thân, anh chị em ruột của vợ hoặc chồng.

- Thay đổi về kinh tế: thu nhập, nhà đất, hoạt động kinh tế, tài sản .

- Được miễn sinh hoạt Đảng.

[3] Phần cuối

Người khai ghi rõ địa điểm, ngày tháng viết phiếu báo, ký và ghi rõ họ tên lên phiếu.

Cấp ủy cơ sở và chi ủy ký, ghi rõ họ tên người đại diện và đóng dấu lên phiếu bổ sung HS của đảng viên.

Tiến Mạnh
image advertisement
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.

Designed by VNPT