Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác cải cách hành chính Quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024 và công bố Chỉ số cải cách hành chính cấp xã huyện Nậm Nhùn năm 2023

Chiều 27/3, UBND huyện Nậm Nhùn tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác cải cách hành chính Quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024 và công bố Chỉ số cải cách hành chính cấp xã huyện Nậm Nhùn năm 2023. Tại điểm cầu huyện, đồng chí Vũ Tiến Hóa, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện có các đồng chí thủ trưởng, chuyên viên theo dõi công tác CCHC các cơ quan: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Văn hóa - Thông tin, Giáo dục và Đào tạo; Văn phòng HĐND-UBND huyện. Tại điểm cầu các xã, thị trấn có các đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các công chức Bộ phận một cửa các xã, thị trấn.

anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị.

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã trong huyện đã triển khai ban hành kế hoạch, các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện và tự kiểm tra kết quả thực hiện. Công tác xây dựng và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện được nâng cao. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ban hành đáp ứng đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế tại huyện. Công tác theo dõi, kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên, qua đó đã kịp thời xử lý những văn bản hết hiệu lực, văn bản trái quy định của pháp luật cấp trên. Công tác cải cách thủ tục hành chính được chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, bằng việc ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của huyện trong việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Tỷ lệ trả trước và đúng hạn toàn huyện đạt trên 99,1%. Công tác cải cách tổ chức bộ máy tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt. Các cơ quan, đơn vị trong huyện tiếp tục rà soát, trình cấp có thẩm quyền phương án sắp xếp, kiện toàn theo hướng giảm bớt đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức trên địa bàn huyện được thực hiện nghiêm túc.Việc giao biên chế không vượt so với biên chế được UBND tỉnh giao. Kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ được các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã chấp hành nghiêm túc. Việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong từng cơ quan, đơn vị được ổn định và phát huy được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính của từng cơ quan, đơn vị. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước được đẩy mạnh, từng bước số hóa kết quả giải quyết hồ sơ, TTHC, thanh toán trực tuyến được quan tâm và đẩy mạnh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì vẫn còn những tồn tại hạn chế cụ thể như: Một số đơn vị chưa nghiêm túc thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Lai Châu theo quy định, tỷ lệ xử lý hồ sơ trên Hệ thống còn thấp. Dịch vụ thanh toán trực tuyến đã được triển khai đồng bộ, dần đi vào nền nếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã. Tuy nhiên, vẫn còn đơn vị chưa phát sinh thanh toán hồ sơ trực tuyến. Còn hồ sơ trễ hạn trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, chưa chủ động có văn bản xin lỗi theo quy định khi để xảy ra hồ sơ trễ hạn.

anh tin bai

Đại diện lãnh đạo xã Pú Đao phát biểu tại Hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các cơ quan cấp huyện và các địa phương đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện; những kết quả đạt được và cách làm riêng của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần đẩy mạnh CCHC, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan đơn vị và các địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC. Để thực hiện tốt nhiệm vụ về CCHC trong năm 2024, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đã phân tích đánh giá, nhận định tình hình và giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện.

anh tin bai

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể. 

Tại hội nghị, 12 cá nhân, 3 tập thể đã được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện vì đã có thành tích trong thực hiện cải cách hành chính năm 2023.

Tin, ảnh: Văn Chức
image advertisement
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.

Designed by VNPT