Khi Chỉ thị của Đảng về lãnh đạo đối với tín dụng chính sách xã hội đi vào cuộc sống
Thực hiện Chỉ thị số 40 ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lănh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trong những năm qua, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Nậm Nhùn đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện, tổ chức, chỉ đạo Ngân hàng CSXH  huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các cấp Hội nhận ủy thác cho vay, tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đưa đồng vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ nhanh chóng đến tay hộ nghèo và các đối tượng Chính sách khác, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, ổn định xã hội, bảo đảm trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.

Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư đã nêu rõ: "Trong những năm qua, tín dụng chính sách xã hội do Ngân hàng CSXH thực hiện là một giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển KT-XH theo định hướng XHCN”.

anh tin bai

Từ vốn vay chương trình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn, người dân trên địa bàn huyện Nậm Nhùn đầu tư phát triển chăn nuôi từng bước ổn định cuộc sống.

Thực hiện Chỉ thị số 40, những năm qua Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nậm Nhùn đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng làm tốt công tác điều tra, rà soát, xác định đối tượng vay vốn đúng quy định, tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý đối với các tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích. Trong khi đó, nuồn vốn tín dụng chính sách ngày được tăng cường, khơi thông, giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách có thêm điều kiện để từng bước phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Quy mô tăng trưởng tín dụng mở rộng, số lượt người được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi ngày càng tăng, nâng cao chất lượng tín dụng. Bên cạnh nguồn vốn cân đối từ Trung ương chuyển về, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Nậm Nhùn còn đặc biệt quan tâm, tranh thủ nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương chuyển sang để cho vay. Tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện Nậm Nhùn đang triển khai thực hiện 12 chương trình tín dụng, với tổng vốn giải ngân đến hết tháng 9/2023 đạt 273.046 triệu đồng. Cụ thể: giải ngân cho 996 lượt khách hàng, trong đó: cho vay hộ nghèo 258 hộ; cho vay hộ cận nghèo 55 hộ; cho vay hộ mới thoát nghèo 7 hộ; cho vay xây dựng 282 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 156 lao động; cho vay 3 người để đi xuất khẩu lao động; cho vay 107 hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn; 2 hộ vay vốn mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; 265 hộ được vay vốn các chương trình tín dụng vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định số 28 của Chính phủ. Ông Hoàng Đức Thiện, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Nậm Nhùn cho biết: Trong thời gian tới để tiếp tục lan tỏa Chỉ thị 40 đi sâu và đời sống của nhân dân chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền đến các cấp ủy đảng trên địa bàn. Tham mưu cho UBND huyện chuyển nguồn vốn ủy thác địa phương sang NHCS để cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách được thụ hưởng. Đồng thời chúng tôi sẽ tăng cường công tác kiểm tra để thực hiện đúng tinh thần của Chỉ thị 40...

Đến thời điểm hiện tại có thể khẳng định Chỉ thị 40 của Đảng đã thực sự đi sâu vào cuộc sống, những chính sách tín dụng ưu đãi của Ngân hàng CSXH đang dần bắt sóng khá nhịp nhàng với hơi thở cuộc sống và tạo nên tác động mạnh mẽ, tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách. Đây cũng có thể coi là một kênh tín dụng thiết thực, hiệu quả giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng chính sách vươn lên trong cuộc sống.

Bài, ảnh; Văn Chức
image advertisement
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.

Designed by VNPT