Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Thống kê truy cập

  • 140013
  • 120Người đang Online
Quảng cáo trang chủ Quảng cáo trang chủ Quảng cáo trang chủ
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 12/VP-KSTTHC Hướng dẫ thực hiện chế độ báo cáo công tác kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn 29 09/03/2018
2 25/UBND-VP Trien khai công tác kiểm sát thủ tục hành chình và một của liên thông trên địa bàn huyện 19 27/02/2018
3 2188 Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện năm 2018 9 29/12/2017
4 2094-QĐ/VPTW Quyết định ban hành đề án phát triển công tác văn thư và lưu trữ 61 19/12/2017
5 800-TB/VPTW/nb Thông báo ý kiến của đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ chính trị, tại hội nghị toàn quốc về công tác văn thư và lưu trữ 164 17/11/2017
6 36 Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản Đảng 42
7 Kết quả thực hiện nghị quyết số 18-NQ/TW của ban Chấp hành trung ương 32
8 kết quả thực hiện BHXH, BHYT 2018 21
9 kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2018; nhiệm vụ 2019 16
10 BÁO CÁO Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2021 -2025 6
11 Tài liệu họp thường kỳ tháng 6 năm 2020 5
12 Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN tháng 7 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020 5
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.