Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Thống kê truy cập

  • 140023
  • 117Người đang Online
Quảng cáo trang chủ Quảng cáo trang chủ Quảng cáo trang chủ
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Tài liệu Tài liệu phiên họp giao ban thường kỳ tháng 10 năm 2020 20 12/10/2020
2 2146/TB-UBND Lịch công tác tuần 42 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện 11 12/10/2020
3 103/GM-UBND Dự phiên họp thường kỳ trực tuyến UBND huyện tháng 10 năm 2020 8 09/10/2020
4 03/2020/QĐ-UBND Sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế làm việc của UBND huyện Nậm Nhùn ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND huyện 9 05/10/2020
5 2096/TB-UBND Lịch công tác tuần 41 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện 9 05/10/2020
6 2049/TB-UBND Kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2020 21 05/10/2020
7 78/TB-VP Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện 7 02/10/2020
8 2065/TB-UBND Chương trình công tác tháng 10 năm 2020 của UBND huyện 7 30/09/2020
9 163/TB-HĐND Chương trình công tác tháng 10 năm 2020 của Thường trực HĐND huyện 1 30/09/2020
10 2039/TB-UBND Lịch công tác tuần 40 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện 12 28/09/2020
11 1985/TB-UBND Lịch công tác tuần 39 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện 12 21/09/2020
12 1987/TB-UBND Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển công chức chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2020 13 21/09/2020
13 Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 20 15/09/2020
14 1931/TB-UBND Lịch công tác tuần 38 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện 7 14/09/2020
15 Dự thảo Tiến độ thực hiện vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư năm 2020 huyện Nậm Nhùn ngày 08/9/2020 16 10/09/2020
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.