Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Thống kê truy cập

  • 99222
  • 71Người đang Online
Quảng cáo trang chủ Quảng cáo trang chủ Quảng cáo trang chủ Quảng cáo trang chủ
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 592-CV/TU triển khai quán triệt học tập nghị quyết trung ương 7 khóa XII 12 29/05/2018
2 713 Về việc ghi số văn ban đối với các tên loại quyết định, quy định 43 24/04/2018
3 222 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân huyện nậm Nhùn 11 04/04/2018
4 36-HDVPTW Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản 132 03/04/2018
5 12/VP-KSTTHC Hướng dẫ thực hiện chế độ báo cáo công tác kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn 22 09/03/2018
6 25/UBND-VP Trien khai công tác kiểm sát thủ tục hành chình và một của liên thông trên địa bàn huyện 15 27/02/2018
7 2188 Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện năm 2018 7 29/12/2017
8 2094-QĐ/VPTW Quyết định ban hành đề án phát triển công tác văn thư và lưu trữ 47 19/12/2017
9 800-TB/VPTW/nb Thông báo ý kiến của đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ chính trị, tại hội nghị toàn quốc về công tác văn thư và lưu trữ 143 17/11/2017
10 36 Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản Đảng 36
11 Kết quả thực hiện nghị quyết số 18-NQ/TW của ban Chấp hành trung ương 20
12 kết quả thực hiện BHXH, BHYT 2018 14
13 kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2018; nhiệm vụ 2019 9
14 BÁO CÁO Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2021 -2025
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.