Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Thống kê truy cập

  • 140012
  • 119Người đang Online
Quảng cáo trang chủ Quảng cáo trang chủ Quảng cáo trang chủ
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 935/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện (phụ trách) tại cuộc họp lãnh đạo UBND huyện ngày 04/5/2020 2 11/05/2020
2 34/TB-VP Lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2020 của Lãnh đạo UBND huyện 2 04/05/2020
3 833/TB-UBND Lịch công tác tuần 18 của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện 17 27/04/2020
4 03/TB-BTCD V/v phân công nhiệm vụ đối với công chức Ban tiếp công dân huyện 9 22/04/2020
5 Tài liệu Hội nghị tổng kết PCTT năm 2019 26 21/04/2020
6 01/TB-MC Thời gian làm việc, thời gian tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính; phân công nhiệm vụ, lịch trực đối với công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện 7 15/04/2020
7 11/TB-PNN&PTNT Tuyển chọn tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 10 13/04/2020
8 36/GM-UBND Dự phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 4 năm 2020 7 13/04/2020
9 697/UBND-TH V/v xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch covid-19 5 09/04/2020
10 657/UBND-KSTT V/v hoạt động giải quyết TTHC đáp ứng công tác phòng, chống dịch COVID-19 3 03/04/2020
11 647/TB-UBND Thông báo về việc tạm dừng tiếp công dân 8 01/04/2020
12 01/TB-BTCD Thông báo về việc tạm dừng tiếp công dân trực tiếp tại ban tiếp công dân huyện 4 01/04/2020
13 96-CV/VPHU Công văn về việc dừng tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân theo Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị 7 31/03/2020
14 646/TB-UBND Thông báo lịch trực trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 6 31/03/2020
15 528/TB-UBND Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển công chức cấp xã năm 2019 36 18/03/2020
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.