Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Thống kê truy cập

  • 165503
  • 79Người đang Online
Quảng cáo trang chủ Quảng cáo trang chủ Quảng cáo trang chủ
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 41/TB-VP Lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2020 của Lãnh đạo UBND huyện 5 03/06/2020
2 Tài liệu Hội nghị sơ kết Nông nghiệp 2020 28 01/06/2020
3 51/GM-UBND Dự họp cho ý kiến về một số nội dung trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nậm Nhùn 8 01/06/2020
4 52/GM-UBND Làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông 5 01/06/2020
5 1120/TB-UBND Lịch công tác tuần 23 của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện 7 01/06/2020
6 1113/TB-UBND Chương trình công tác tháng 6 năm 2020 của UBND huyện 6 29/05/2020
7 60/TB-HĐND Chương trình công tác tháng 6 năm 2020 của HĐND huyện 2 29/05/2020
8 47/GM-UBND Dự Tọa đàm trực tuyến phân tích, đánh giá các chỉ số: PAR INDEX, PCI cấp tỉnh năm 2019 và hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công; Công bố chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố năm 2019 5 26/05/2020
9 1055/TB-UBND Thông báo lịch công tác tuần 22 của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện 8 25/05/2020
10 BÁO CÁO Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2021 -2025 35 21/05/2020
11 992/TB-UBND Lịch công tác tuần 21 của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện 6 18/05/2020
12 935/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện (phụ trách) tại cuộc họp lãnh đạo UBND huyện ngày 04/5/2020 2 11/05/2020
13 34/TB-VP Lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2020 của Lãnh đạo UBND huyện 2 04/05/2020
14 833/TB-UBND Lịch công tác tuần 18 của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện 17 27/04/2020
15 03/TB-BTCD V/v phân công nhiệm vụ đối với công chức Ban tiếp công dân huyện 9 22/04/2020
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.