Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Thống kê truy cập

  • 117299
  • 61Người đang Online
Quảng cáo trang chủ Quảng cáo trang chủ Quảng cáo trang chủ
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 10-KH/TW Kế hoạch thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 7 khóa 12 của BCH Trung ương đảng 1263 06/06/2018
2 592-CV/TU triển khai quán triệt học tập nghị quyết trung ương 7 khóa XII 12 29/05/2018
3 713 Về việc ghi số văn ban đối với các tên loại quyết định, quy định 43 24/04/2018
4 222 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân huyện nậm Nhùn 11 04/04/2018
5 36-HDVPTW Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản 178 03/04/2018
6 12/VP-KSTTHC Hướng dẫ thực hiện chế độ báo cáo công tác kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn 24 09/03/2018
7 25/UBND-VP Trien khai công tác kiểm sát thủ tục hành chình và một của liên thông trên địa bàn huyện 16 27/02/2018
8 2188 Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện năm 2018 7 29/12/2017
9 2094-QĐ/VPTW Quyết định ban hành đề án phát triển công tác văn thư và lưu trữ 56 19/12/2017
10 800-TB/VPTW/nb Thông báo ý kiến của đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ chính trị, tại hội nghị toàn quốc về công tác văn thư và lưu trữ 155 17/11/2017
11 36 Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản Đảng 36
12 Kết quả thực hiện nghị quyết số 18-NQ/TW của ban Chấp hành trung ương 23
13 kết quả thực hiện BHXH, BHYT 2018 15
14 kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2018; nhiệm vụ 2019 10
15 BÁO CÁO Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2021 -2025 1
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.